قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

منطقیات شرح مبسوط شرح شمسیه (4جلد)

نویسنده: اسحق نيا تربتي سيد محمد رضا

خلاصه کتاب

كتاب شرح شمسيه از كتب سودمند در علم منطق است و سابقاً به عنوان كتاب درسي در حوزه هاي علميه رايج بوده و متاسفانه اخيراً متروك شده است متن اين كتاب از نجم الدين عمر بن علي القزويني معروف به كاتبي تلميذ خواجه نصيرالدين طوسي(ره) و شرح آن از قطب الدين محمود بن محمد الرازي(ره) مي باشد. حدود 50 صفحه از كتاب شرح شمسيه، به صورت دروس در اين جزوه مورد شرح قرار گرفته و در ابتدا هر درسي مطالبي پيرامون مطلب كتاب تحت عنوان «توضيح» مطرح شده، و سپس به ترجمه تحت اللفضي عبارت كتاب پرداخته شده است. در مطالب اين جزوه از كتاب هاي شرح منظومه سبزواري(ره) و حاشيه ي ملا عبدالله، و حواشي مير سيد شريف بر شرح شمسيه، و بعضي كتاب هاي متفرقه ديگر استفاده شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

 

مقدمهدرس اول: قال و رتبته الخ ـ صفحه 4 كتاب سطر دومدرس دوم: والمراد من المقدمة هيهنا الخ ـ صفحه 4 كتاب سطر 15درس سوم: فقال العلم اما تصور فقط الخ ـ صفحه 5 كتاب سطر 12درس چهارم: و اما الحكم الخ ـ صفحه 6 كتاب سطر 6درس پنجم: و اعلم ان المشهور الخ ـ صفحه 7 كتاب سطر 5درس ششم: قال و ليس الكل الخ ـ صفحه 8 كتاب سطر 5درس هفتم: فان قلت ان عنيتم الخ ـ صفحه 9 كتاب سطر 10درس هشتم: قال بل البعض من كل منهما الخ ـ صفحه 9 كتاب سطر 20درس نهم: لايقال العلم الخ ـ صفحه 11 كتاب سطر 3درس دهم: و رسموه الخ ـ صفحه 12 كتاب سطر 5درس يازدهم: و هيهنا فائده جليله الخ ـ صفحه 13 كتاب سطر6درس دوازدهم: قال و ليس كله بديهيا الخ ـ صفحه 13 كتاب سطر 16درس سيزدهم: قال البحث الثاني الخ ـ صفحه 14 كتاب سطر 12درس چهاردهم: قال و قد جرت العاده الخ ـ صفحه 16 كتاب سطر 17درس پانزدهم: والافان كان المراد به الخ ـ صفحه 18 كتاب سطر 1درس شانزدهم: قال و اما المقالات فثلث الخ ـ صفحه 19 كتاب سطر 1درس هفدهم: و انما قيد حدود الدلالات الخ ـ صفحه 20 كتاب سطر 10درس هجدهم: قال و يشترط في الدلاله الالتزاميه الخ ـ صفحه 21 كتاب سطر 19درس نوزدهم: قال و المطابقه الخ ـ صفحه 22 كتاب سطر 16درس بيستم: و اما هما اي التضمن و الالتزام ـ صفحه 33 كتاب سطر 18درس بيست و يكم: قال: و الدال بالمطابقه الخ ـ صفحه 24 كتاب سطر 5درس بيست و دوم: فان قلت الخ ـ صفحه 25 كتاب سطر 3درس بيست و سوم: قال: و هو ان لم يصلح الخ ـ صفحه 26 كتاب سطر 10درس بيست و چهارم: قال: وح اما ان يكون الخ ـ صفحه 27 كتاب سطر 17درس بيست و پنجم: قال: و كل لفظ الخ ـ صفحه 30 كتاب سطر 8درس بيست و ششم: قال: و اما المركب الخ ـ صفحه 30 كتاب سطر 20درس بيست و هفتم: قال: الفصل الثاني الخ ـ صفحه 32 كتاب سطر 18درس بيست و هشتم: قال: و الكلي الخ ـ صفحه 34 كتاب سطر 2درس بيست و نهم: و هناك نظ الخ ـ صفحه 35 كتاب سطر 13درس سي ام: قال: و ان كان الثاني الخ ـ صفحه 36 كتاب سطر 6درس سي و يكم: قال و هو قريب الخ ـ صفحه 37 كتاب سطر 13درس سي و دوم: قال و ان لم يكن الخ ـ صفحه 38 كتاب سطر 19درس سي و سوم: و اما ان الجزء فصل الخ ـ صفحه 40 كتاب سطر 7درس سي و چهارم: قال: و رسموه الخ ـ صفحه 41 كتاب سطر 5درس سي و پنجم: قال: و الفصل الخ ـ صفحه 42 كتاب سطر 7درس سي و ششم: قال: و اما الثالث الخ ـ صفحه 43 كتاب سطر 3درسي سي و هفتم: قال: و كل واحد الخ ـ صفحه 45 كتاب سطر3درس سي و هشتم: و انما كان هذه التعريفات الخ ـ صفحه 45 كتاب سطر 17مقدمهتصحيح اغلاط كتاب شرح شمسيهدرس اول ـ قال الفصل الثالث صفحه 46 كتاس سطر 13درس دوم ـ قال الثاني ـ صفحه 47 كتاب سطر 12درس سوم ـ قال الثالث ـ صفحه 48 كتاب سطر 14درس چهارم ـ قال و نقيضا المتساويين ـ صفحه 50 كتاب سطر 3درس پنجم ـ و الامران اللذان الخ ـ صفحه 51 كتاب سطر 16درس ششم ـ و نقيضا المتباينين الخ ـ صفحه 52 كتاب سطر 19درس هفتم ـ قال الرابع الخ ـ صفحه 53 كتاب سطر 12درس هشتم ـ قال الخامس الخ ـ صفحه 54 كتاب سطر 15درس نهم ـ قال و مراتبه اربع ـ صفحه 55 كتاب سطر 17درس دهم ـ و قد يقال في تمثيله الخ ـ صفحه 56 كتاب سطر 10درس يازدهم ـ لايقال الخ ـ صفحه 57 كتاب سطر 10درس دوازدهم ـ قال و النوع الاضافي الخ ـ صفحه 57 كتاب سطر 15درس سيزدهم ـ قال و جزء المقول الخ ـ صفحه 58 كتاب سطر 7درس چهاردهم ـ قال و الجنس العالي الخ ـ صفحه 59 كتاب سطر 2درس پانزدهم ـ و كل فصل الخ ـ صفحه 60 كتاب سطر 2درس شانزدهم ـ قال الفصل الرابع الخ ـ صفحه 60 كتاب سطر 12درس هفدهم ـ قال و يسمي حداتاما الخ ـ صفحه 62 كتاب سطر 5درس هجدهم ـ قال المقاله الثانيه ـ صفحه 64 كتاب سطر 7درس نوزدهم ـ نعم بقي هيهنا شيء آخر الخ ـ صفحه 66 كتاب سطر 1درس بيستم ـ قال و الشرطيه الخ ـ صفحه 66 كتاب سطر 16درس بيست و يكم ـ قال الفصل الاول الخ ـ صفحه 68 كتاب سطر 13درس بيست و دوم ـ قال و هذه النسبه الخ ـ صفحه 70 كتاب سطر 3درس بيست و سوم ـ و الفرق بين الاسوار الثلثه الخ ـ صفحه 71 كتاب سطر آخردرس بيست و چهارم ـ و اما الفرق بين الاخيرين الخ ـ صفحه 73 كتاب سطر 5درس بيست و پنجم ـ قال البحث الثاني الخ ـ صفحه 75 كتاب سطر 2درس بيست و ششم ـ لايقال الخ ـ صفحه 76 كتاب سطر 6درس بيست و هفتم ـ و اما صدق الخ ـ صفحه 77 كتاب سطر 13درس بيست و هشتم ـ و انما قيد الخ ـ صفحه 78 كتاب سطر 8درس بيست و نهم ـ و لما اعتبر الخ ـ صفحه 79 كتاب سطر 4درس سي ام ـ و ام الثاني الخ ـ صفحه 79 كتاب سطر 20درس سي و يكم ـ قال و الفرق الخ ـ صفحه 80 كتاب سطر 15مقدمهتصحيح اغلاط كتاب شرح شمسيهدرس اول: قال البحث الثالث صفحه 82 سطر 2درس دوم: قال و السالبه البسيطه الخ صفحه 83 سطر 14درس سوم: لايقال لوصدق السلب الخ صفحه 85 سطر 13درس چهارم: قال البحث الرابع صفحه 87 سطر 5درس پنجم: قال و القضايا الموجهه الخ صفحه 88 سطر ما قبل آخردرس ششم: و ربما يقال الخ صفحه 91 سطر 14درس هفتم: الخامسه المطلقه العامه الخ صفحه 93 سطر 2درس هشتم: قال الثانيه العرفيه الخاصه الخ صفحه 95 سطر 14درس نهم: قال الرابعه الوجوديه اللادائمه صفحه 97 سطر 14درس دهم: قال السادسه المنتشره الخ صفحه 99 سطر 14درس يازدهم: قال السابعه الممكنه الخاصه الخ صفحه 100 سطر 18درس دوازدهم: قال الفصل الثاني الخ صفحه 102 سطر 6درس سيزدهم: و البعض الافاضل الخ صفحه 104 سطر 5درس چهاردهم: قال و كل واحد من هذا الثلاث الخ صفحه 104 سطر آخردرس پانزدهم: قال و المتصله الموجبه الخ صفحه 106 سطر 15درس شانزدهم: قال و المنفصله الموجبه الحقيقيه الخ ص108 سطر 2درس هفدهم: و انما اعتبر في الاوضاع الخ ص 109 سطر 19درس هجدهم: قال و الشرطيه قد تتركب الخ صفحه 111 سطر 19درس نوزدهم: قال الفصل الثالث في احكام القضايا ص 113 سطر 14درس بيستم: قال و لا يتحقق التناقض الخ ص 115 سطر 1درس بيست و يكم: قال فنقيض الضروريه الخ ص 117 سطر 10درس بيست و دوم: قال و اما المركبات الخ ص 119 سطر 6درس بيست و سوم: قال و ان كان جزئيه الخ ص 120 صطر 7درس بيست و چهارم: فان قلت ص 121 سطر 8درس بيست و پنجم: قال البحث الثاني في العكس المستوي ص 122 سطر 8درس بيست و ششم: قال و اما السوالب ص123 سطر 11درس بيست و هفتم: و من الناس الخ ص 124 سطر 17درس بيست و هشتم: قال و انكانت حزئيه الخ ص 126 سطر 3درس بيست و نهم: قال و اما الموحبه الخ ص127 سطر 10درس سي ام: قال وان شئت الخ ص 129 سطر 3درس و سي و يكم: قال و ام الممكنتان الخ ص 130 سطر 3درس سي و دوم: قال و ام الشرطيه الخ ص 131 سطر 6

موارد بیشتر arrow down icon