قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

نسل نو آسيب ها و راهكارهاي آموزشي و تربيتي

نویسنده: حسيني فاطمه سادات

این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160سخن نويسنده
آسيب شناسي
فصل اول آسيب ها و خانواده
سخني با والدين
عدم شناخت دوران مختلف
انتظار نابجا و عدم مقايسه
عدم تقويت اعتماد به نفس
بي توجهي به نيازهاي علمي و عاطفي
بي توجهي به نيازهاي اعتقادي
بي توجهي به مسوليت پذيري
بي توجهي به امنيت و آرامش
بي توجهي به الگوي عملي
بي توجهي به عدالت
بي توجهي به مشورت
روياي ايده آل
بي توجهي به اخلاقيات
بي توجهي به ايجاد انگيزه
فقر و راه زدگي خانواده
بي توجهي به منفي نگري
فصل دوم راهكارهاي خانواده
نياز به تربيت ديني
نياز به مسوليت پذيري
نياز به تبادل افكار
ارتباط والدين با اوليا
نياز به پاسخ سوالات و شبهات
نياز به معاشرت با دوستان و پر كردن اوقات فراغت
نياز به الگو بودن پدر و مادر
نياز به نظارت غير مستقيم
نيازهاي عاطفي و ابراز محبت
نياز به اعتدال و داشتن تكيه گاه محكم
نياز به مشورت
نياز به اعتماد به نفس
ارشاد و برنامه ريزي دقيق و تقويت علمي
ايجاد انگيزه به هدف و اميد به آينده
موعظه اثر بخش
درمان منفي نگري
ابراز وجود و بالا بردن اعتماد به نفس
تقسيم حقوق در ابراز وجود
تكنيك هاي خاص ابراز وجود
افزايش مهارت ابراز وجود
فصل سوم راهكارهاي روانشناختي دوران نوجواني و جواني
قابليت ذاتي
شوق زندگي
توجه به هنر عشق ورزي و قدرت مهرورزي
پرهيز از روش گلخانه اي
اعتدال در طريقت
شيوه غير مستقيم و عامل بودن
داستان و تمثيل
موعظه بدون تحكم و سكوت به موقع
بالا بردن شناخت
تربيت در راستاي فطرت
تعارض سازنده
توجه به نياز اصلي فراگير
توجه به نشاط باطني
توجه به ظرفيت آدمي
توجه به چالش هاي رشد دهنده
توجه به سعه صدر
توجه به علل خوب گوش ندادن
توجه به مصلحت انديشي
هنر خوب شنيدن
توجه به حيطه عاطفي
توجه به تصوير مثبت فراگير
پرهيز از اجبار فراگير
شناخت عيوب
تصوير سازي بهشت برين
ايجاد علاقه به ارزش ها
پيوند نسل نو با گذشته و توجه به تجربيات قبل فراگير
آموزش صحيح زيستن و تجربه ديني
توجه به نقش رسانه هاي تصويري
مخاطب شناسي
توجه به خصوصيات متفاوت
توجه به پوياي كلام و تاثير آن
پرهيز از قرائت دولتي
پرهيز از تمجيد غير واقعي
پرهيز از پيشداوري
توجه به اولين برخورد
توجه به فرصت ها
توجه به مطالعه طبيعت
تعريف صحيح از خوشبختي
اميد به آينده
مهارت عملي
صداقت و همدلي
ايجاد اعتماد
توجه به غلبه عواطف بر قوه تعقل
پرهيز از شتاب زدگي
جستجوگري و كنجكاوي
فصل چهارم آسيب ها و معلمان
سخني با معلم
بي توجهي به توانمندي ها
بي توجهي به نيازهاي عاطفي
بي توجهي به نيازهاي ديني
بي توجهي به سوالات و شبهات
بي توجهي به آراستگي ظاهري
بي توجهي به تعال گروهي
بي توجهي به محتواي آموزشي
بي توجهي به غيرت و حيا
بي توجهي به فلسفه حجاب
بي توجهي به تحقيق و پژوهش
بي توجهي به مقررات
عدم الگوي عملي
نداشتن روش تدريس و طرح درس
عدم ايجاد انگيزه
ناهماهنگي در مسائل آموزشي
عدم جذب جوانان
عدم مخاطب شناسي
عدم مشورت
عدم بردباري
عدم قدرت بيان و تفهيم مطالب
عدم اطمينان به يادگيري
طرح شبهات اعتقادي و بي پاسخ نهادن آن
ذكر مطالب غير يقيني
توجيه اشتباهات
جدل با دانش آموز
خجالت دادن دانش آموز
خودستايي و غرور
تحقير خود
طرح مسايل تشنج زا
امر و نهي دانش آموزان
فصل پنجم راهكارهاي معلمان
مقام معلم
نقش معلم
ارتقا سطح علمي معلمين
چهار نكته مهم در اولين جلسه كلاس
اركان شخصيت معلم
جنبه علمي
جنبه فيزيكي
جنبه اجتماعي
جنبه فكري
جنبه رواني
جنبه عاطفي و اخلاقي
جنبه ظاهري
جنبه رفتاري
اطلاعات معلمان از مخاطب
جايگاه زمان در تعليم و تربيت
نكات آموزنده درمورد زمان تدريس معلم
جايگاه زمان در طرح درس
معلم فرآيند گرا و نتيجه گرا
برنامه معلم فرآيند گرا
برنامه معلم نتيجه گرا
روش تدريس معلم
نكات مهم در جذاب كردن تدريس
اقسام شيوه هاي تدريس
قديمي ترين روش تدريس
سبك سخنراني
روش كارآمد كردن سخنراني
نكاتي مهم براي كنترل كلاس
ارزشيابي فراگيران
نكات مهم در ارزشيابي
سعادت يا تباهي
آموزش اثر بخش
تلخيص درس
فوايد خلاصه كردن درس
تفاوت تلخيص يا اجمال
نقش زمان در تلخيص
مديريت در كلاس
محتواي آموزشي
هشت اصل مهم كتاب درسي
فضاي كلاس
خلاصه راهكارهاي تدريس معلمان
فصل ششم سخني با مسئولين
بي توجهي مديران به كارمندان
بي توجهي به نيازهاي ورزشي تفريحي
بي توجهي به بخشنامه ها
بي توجهي به اوقات فراغت
بي توجهي به نيازهاي ديني
انتخاب مديران نالايق
بي توجهي به نخبگان و فرهيختگان
بي توجهي به نيازهاي تحقيقي و پژوهشي
بي توجهي به هجمه هاي دشمن
بي توجهي به نيازهاي جنسي
عدم ريشه يابي مشكلات
بي توجهي به اقتصاد معلمان
فصل هفتم راهكارهاي مهم براي مسئولين
تهذيب نفس
فصل هشتم آسيب هاي خلاقيت نسل نو
پرورش نسل خلاق
عدم استقلال در انديشيدن
اطلاعات دستوري
منع استقلال در تفكر
استاندارد نبودن ارزشيابي
تسليم تهاجم فرهنگي
مدگرايي كوركورانه
عدم فرصت تجربه
انتقال يكسويه اطلاعات
عوامل خنثي كننده
فصل نهم راهكارهاي پرورش خلاقيت نسل نو
تقويت و پرورش خلاقيت
فضاي مطلوب
سكوت همراه با تفكر
نشان دادن چالش ها
تقويت اراده
شرايط خلاقيت
تفكر در باورها
اتاق فكر
توجه به تدريس معلمان
تبيين شخصيت نسل نو
وحدت آموزش و پرورش
برنامه هاي پرورشي
ساعت تفكر
يادداشت ايده ها
بالا بودن اعتماد به نفس
تمركز داشتن
تركيب ايده ها
تصورات بصري و ذهني
اردوهاي علمي و تفريحي
نتيجه گيري
منابع و ماخذ