قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

حلیه المتقین

نویسنده: علامه محمد باقر مجلسي

خلاصه کتاب

كتاب حلبة المتقين در 14باب به مباحث اخلاقي و رفتاري زندگاني انسانها اشاره دارد و شامل كشكولي از مسائل اخلاقي عرفاني و همچنين روشهاي معنوي و دارويي رفع برخي از بيماريها نيز ميشود. برخي از مطالب اين كتاب عبارتند از آداب جامه و كفش پوشيدن ،آداب زيور پوشيدن مردان و زنان ،آداب خوردن وآشاميدن ،فضيلت ترويج وآداب مجامعت و معاشرت زنان و كيفيت تربيت فرزندان و معاشرت ايشان آداب مسواك زدن و شانه كردن ،آداب معاشرت با مردم و حقوق و اصناف ايشان ،آداب داخل خانه شدن و بيرون رفتن و...


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمه محقق
مقدمه مؤلف
باب اول: در بيان آداب جامه و كفش پوشيدن
فصل اول: در فضيلت تجمل و زينت كردن
فصل دوم: در بيان جامه‌هايي كه پوشيدن آنها حرام باست
فصل سوم: در پوشيدن پنبه و كتان و ابريشم
فصل چهارم: در بيان رنگهايي كه در جامه سنت يا مكروه است
فصل پنجم: در بعضي از آداب جامه پوشيدن
فصل ششم: در پوشيدن لباسي كه مخصوص زنان يا كافران باشد
فصل هفتم: در بيان عمامه بستن
فصل هشتم: در بيان آداب زير جامه پوشيدن
فصل نهم: در‌آداب جامه نو بريدن و پوشيدن
فصل دهم: در ساير آداب جامه پوشيدن و كندن
فصل يازدهم: در رنگ نعلين و موزه و كفش و چگونگي آنها
فصل دوازدهم: در آداب پوشيدن نعل و موزه و كفش
باب دوم: در آداب حلي و زيور پوشيدن مردان و زنان و سرمه كشيدن و در‌آينه نظر كردن و خضاب كردن
فصل اول: در فضيلت انگشتر به دست كردن و آداب آن
فصل دوم: در بيان آنچه انگشتر از‌آن سازند
فصل سوم: در فضيلت عقيق
فصل چهارم: در فضيلت ياقوت و زبجد و زمرد
فصل پنجم: در فضيلت فيروزه و جزع يماني
فصل ششم: در فضيلت در نجف و بلور و حديد صيني و ساير نگين‌ها
فصل هفتم: دربيان آنچه سزاوار است كه در نگين نقش كنند
فصل هشتم: در زيور طلا و نقره پوشيدن و به زنان و اطفال پوشانيدن
فصل نهم: در آداب سرمه كشيدن
فصل دهم: در اداب نظر به آيينه كردن
فصل يازدهم: در فضيلت خضاب كردن مردان و زنان
فصل دوازدهم: در كيفيت خضاب و احكام آن
باب سوم: در‌آداب خوردن و آشاميدن
فصل اول: در بيان ظرف‌هايي كه در خوردن و آشاميدن و ساير استعمالات مي‌توان
فصل دوم: در تجويز خوردن طعام‌هاي لذيذ و حذمت حرص و افراط در آن
فصل سوم: در بيان بعضي از آداب و اوقات طعام خوردن
فصل چهارم: در ساير آداب طعام خوردن
فصل پنجم: در بيان دعاي وقت طعام خوردن
فصل ششم: در آداب بعد از طعام
فصل هفتم: در فضيلت نان و سويق و گوشت و روغن و ساير آنچه از حيوان حاصل مي‌شود
فصل هشتم: در فوايد سبزيها و ميوه‌ها
فصل نهم: در فضيلت ضيافت و اداب آن
فصل دهم: در فضيلت خلال و آداب آن
فصل يازدهم: در فضيلت آب و انواع آن
فصل دوازدهم: در آداب آب خوردن
باب چهارم: در بيان فضيلت تزويج و اداب معاشرت زنان و كيفيت تربيت فرزندان و معاشرت ايشان
فصل اول: در فشيلت تزويج كردن و نهي از رهبانيت
فصل دوم: در اصناف زنان و صفات پسنديده و ناپسنديده ايشان
فصل سوم: در‌اداب نكاح و اراده آن
فصل چهارم: در بيان آداب زفاف و مجامعت
فصل پنجم: در آدبا نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان
فصل ششم: در بيان حق زن و شوهر بر يكديگر و احكام ايشان
فصل هفتم: در بيان دعاهاي طلب فرزند و فضيلت آن
فصل هشتم: در احكام ايام حمل و آداب روزه ولادت و نام نهادن طفل
فصل نهم:در عقيقه كردن و سر تراشيدن و آداب هر يك
فصل دهم: در ختنه كردن پسران و دختران و سوراخ كردن گوش ايشان و آداب هر يك
فصل يازدهم: در‌آداب شير دادن و تربيت كردن فرزندان و رعايت ايشان
فصل دوازدهم: در بيان حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعايت حرمت ايشان
باب پنجم: در بيان آداب مسواك كردن و شانه كردن و ئاخن كگرفتن و شارب گرفتن و سر تراشيدن و امثال آن
فصل اول: در بيان فضيلت مسواك كردن
فصل دوم: در فضيلت سر تراشيدن و آداب آن
فصل سوم: در آداب موي سر نگاه داشتن
فصل چهارم: در فضيلت شارب گرفتن
فصل پنجم: در آداب ريش بلند كردن
فصل ششم: در بيان فضيلت موي سفيد و حكم كندن آن
فصل هفتم: در كندن موي بيني و بازي كردن با ريش
فصل هشتم: در فضيلت ناخن گرفتن
فصل نهم: در بيان آداب و اوقات ناخن گرفتن
فصل دهم: در دفن كردن مو و ناخن وساير چيزها كه دفن بايد كرد
فصل يازدهم: در فضيلت شانه كردن موي سر و ريش
فصل دوازدهم: در آداب اوقات شانه كردن و انواع شانه‌ها
باب ششم: در آداب بوي خوش كردن و گل بوييدن و روغن ماليدن
فصل اول: در بيان سبب پيدا شدن بوهاي خوش در زمين
فصل دوم: در فضيلت بوي خوش و آداب آن
فصل سو م: در كراهت رد كردن بوي خوش
فصل چهارم: در فضيلت مشك و عنبر و زعفران
فصل پنجم: در فضيلت غاليه
فصل ششم: در فضيلت و آداب روغن بر بدن ماليدن
فصل هفتم: در فوايد روغن بنفشه
فصل هشتم: در فوايد روغن«بان» و روغن زنبق
فصل نهم: در فوايد ساير روغن‌ها
فصل دهم: در ضيلت بخور و انواع و آداب آن
فصل يازدهم: در بيان فضيلت گلاب و گل سرخ و انواع گل‌ها
فصل دوازدهم: در آداب گل بوييدن
باب هفتم: در‌اداب حمام رفتن و سر و بدن شستن و دارو كشيدن و آداب بعضي از اغسال
فصل اول: در فضيلت حمام
فصل دوم: در آداب داخل شدن بيرون آمدن دعاهايي كه بايد خواند
فصل سوم: در بيان آنچه در حمام نبايد كرد و آنچه تجويز شده است
فصل چهارم: در فضيلت شستن سر و بدن وفع بوهاي بد از خود كردن
فصل پنجم: در فضيلت شستن سر با سدر و خطمي
فصل ششم: در فضيلت دارو كشيدن
فصل هفتم: در ازاله كردن موي زير بغل
فصل هشتم: در غايت زماني كه نوره را تأخير توان كرد
فصل نهم: در عاهاي وقت نوره كشدن
فصل دهم: در اوقات نوره كشيدن و ساير آداب آن
فصل يازدهم: در فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره
فصل دوازدهم: در‌آداب غسل جمعه و ساير اغسال
باب هشتم: خواب رفتن و بيدا شدن و بت الخلا رفتن
فصل اول: در بيان اوقات خواب
فصل دوم: در وضو ساختن پيش از خواب
فصل سوم: در كان خوابيدن و آداب پيش از خواب
فصل چهارم: در ساير اداب خوابيدن
فصل پنجم: در آداب و ادعيه‌اي پيش از خواب بايد خوانده شود
فصل ششم: در دفع ترسيدن در خواب، و خوبا پريشان ديدن و محتلم شدن
فصل هفتم: در دعاها براي دفع بيداري و براي بيدار شصدن در آخر شب
فصل هشتم: در بيان نماز و دعا براي خواب‌هاي نيك ديدن و آداب بيدار شدن
فصل نهم: در سب واب راست و دروغ و تعبير خواب
فصل دهم: در آداب بيداري و مذمت خواب بسيار
فصل يازدهم: در آداب بيت الخلاء
فصل دوازدهم: در بيان احوال و اوضاع و مكان‌هايي كه نهي از آنها وارد شده است
باب نهم: در آداب حجامت كردن و تنقيه و بعضي از ادويه و معالجه بعضي از امراض و ذكر بعضي از ادعيه و احراز
فصل اول: در ثواب بيمار و صبر كردن بر آن و بيان شدت ابتلاي مؤمنان
فصل دوم: در فضيلت و اداب حجامت
فصل سوم: در بيان انواع تداوي كه از ائمه وارد شده است و بيان جواز رجوع به اطباء
فصل چهارم: در معالجه انواع تب
فصل پنجم: در ادعيه جامعه و ادويه مركبه نافعه
فصل ششم: در معالجه درد سر و شقيقه و زكام و صروع و اختلال دماغ و تصرف جن
فصل هفتم: در معالجه ساير امراض و درد سر و گلو
فصل هشتم: در معالجه خنازير و قروح و جروح و ثالول و ثبور خوره و پيسي و بهق و امثال اينها
فصل نهم: در معالجه امراض اندروني و قولنج و باد‌ها و آزار معده و سرفه
فصل دهم: در معالجه اوجاع مفاصل و فارج و بواسير و امراض مثانه و ساير امراض
فصل يازدهم: در بيان قليلي از تعويذات براي دفع سحر و سموم گزندگان و ساير بلاها
فصل دوازدهم: در فوايد تربت شريف حضرت امام حسين عليه‌السلام و خواص بعضي از ادويه مفرده
باب دهم: در آداب معاشرت با مردم و حقوق و اصناف ايشان
فصل اول: در بيان حقوق خويشان و غلامان و كنيزان
فصل دوم: در حقوق همسايگان و يتيمان و عشيره و قبيله
فصل سوم: در حقوق صداقت و اخوت
فصل چهارم: در بيان حقوق مؤمنان بر يكديگر و حسن معاشرت با خلق
فصل پنجم: در قضاي حاجت مؤمنان و سعي نمودن در كارهاي ايشان و شاد گردانيدن ايشان
فصل ششم: در ديدن مؤمنان و عيادت بيماران ايشان
فصل هفتم: در اطعام مؤمنان و آب دادن ايشان و جامه پوشانيدن و ساير اعانت‌هاي ايشان
فصل هشتم: در حقوق فقيران و مظلومان و پيران و اصحاب و اداب و معاشرت ايشان
فصل نهم: در رعايت حقوق مؤمنان در غيبت ايشان
فصل دهم: در آداب معاشرت ظالمان و قليلي از احوال ايشان
فصل يازدهم: در آداب معاشرت با كافران و مخالفان
فصل دوازدهم: در بيان حقوق مردگان بر زندگان
باب يازدهم: در آداب مجالس از سلام و مصاحفه و معناقه و بوسيدن و اداب عطسه كردن و اداب نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اينها
فصل اول: در فضيلت سلام و اداب آن
فصل دوم: در فضيلت مصافحه يعني دست يكديگر را گرفتن، معانقه يعني دست در گردن
فصل سوم: در آداب نشستن در مجالس
فصل چهارم: درآداب ملاقات صاحب خانه با كسي كه به خانه او مي‌آيد
فصل پنجم: در بيان مجالسي كه در آن‌جا داخل شدن رواست جماعتي كه همنشيني
فصل ششم: در آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن
فصل هفتم: در بيان مزاح كردن و خنديدن و سرگوشي كردن و آداب صحبت داشتن و راز مجلس را پنهان داشتن
فصل هشتم: در ساير آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر يكديگر
فصل نهم: در فضيلت ذكر خدا در مجالس كردن
فصل دهم: در فضيلت ذكر حضرت رسول صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام در مجالس و مباحثه علوم ايشان
فصل يازدهم: در مشورت كردن با برادران و آداب آن
فصل دوازدهم: در آداب نامه نوشتن
باب دوازدهم: آداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن
فصل اول: در گشادگي خانه
فصل دوم: در مذمت تكليف بسيار در خانه كردن و بسيار بلند ساختن
فصل سوم: در نقاشي كردن و تصوير كشيدن و صورت صاحب روحي ساختن كه سايه
فصل چهارم: در آداب فرش خانه
فصل پنجم: در آداب عيادت كردن در خانه
فصل ششم: در نگاه داشتن حيوانات در خانه خصوصاً كبوتر و خروس
فصل هفتم: در نگاه داشتن گوسفند و بز در خانه
فصل هشتم:‌در بيان احوال ساير طيور و ذكر بعضي از حيوانات كه كشتن ايشان رواست يا روا نيست
فصل نهم: در منع از نگاه داشتن سگ در خانه
فصل دهم: در اداب چراغ افروختن و خانه خريدن
فصل يازدهم: در بيان ساير آداب خانه
فصل دوازدهم: در آداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن
باب سيزدهم: در آداب پياده رفتن سوار شدن و بازار رفتن و تجحارت و زراعت نمودن و چهار‌پايان نگاه داشتن
فصل اول: در سوار شدن اسب و استر و الاغ و انواع هر يك
فصل دوم: در آداب نگاه داشتن و رعايت حقوق چهار‌پايان
فصل سوم: در آداب زين و لجام
فصل چهارم: در ادعيه زين و لجام
فصل پنجم: در آداب پياده رفتن
فصل ششم: در نگاه داشتن شتر و گاو و گوسفند
فصل هفتم: در آداب خريدن و نگاه‌داشتن حيوانات
فصل هشتم: در بيان مجمل احوال و اقسام حيوانات
فصل نهم: در فضيلت تجارت كردن و طلب حلال نمودن
فصل دهم: در بيان آداب تجارت
فصل يازدهم: در فضيلت زراعت كردن و درخت كشتن
فصل دوازدهم: در آدبا زراعت كردن و درخت كشتن
باب چهاردهم: در آداب سفر
فصل اول: در بيان سفر‌هاي نيك و بد و ايام و ساعات نيك و بد از براي سفر
فصل دوم: در رفع نحوست‌هاي سفر به تصدّق و دعا
فصل سوم: در اداب غسل و نماز و دعا در وقت بيرون رفتن
فصل چهارم: در سيار اداب بيرون رفتن و بيان چيزي چند كه بايد با خود بردن
فصل پنجم: در آداب توشه برداشتن در سفر و آداب صرف كردن آن
فصل ششم: در رفيق با خود بردن در سفر و آداب معاشرت ايشان
فصل هفتم: در بيان آداب سفر
فصل هشتم: در آداب راه رفتن و فرود امدن
فصل نهم: در بيان دعاهايي كه در راه و منازل باي خواند
فصل دهم: در آداب سفر دريا و گذشتن از پل‌ها
فصل يازدهم: در اداب مشايعت و استقبال مسافر و آداب برگشتن او
فصل دوازدهم: در‌آداب اسب تاختن و تير انداختن
خاتمه
در بيان بعضي از اداب متفرقه و فوايد نافعه
مكالمات حسنيّه
مكالمات حسنيه در مجالس هارون الرشيد با علماي مخالفيت
مصادر و منابع

موارد بیشتر arrow down icon