ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت

سیری در متون اسلامی

نویسنده: ضیایی فر سعید مترجم: ضیایی فر سعید چاپخانه: باقری

این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

پيش‌گفتار
فهرست مطالب
سخن مؤلف
حديث آغاز كتاب
درس اول: قرآن كريم
الف. نگاه بيروني
1. نزول قرآن
2. نظم و جمع‌آوري قرآن
3. ترجمه قرآن
4. تفسير قرآن
5. شأن نزول آيات
ب: نگاه محتوايي
1. تلاوت
2. تدبّر در قرآن
3. پند آموزي از قرآن
4. پيروي از راهنمايي‌هاي قرآن
5. دريافت حقيقت قران
درس دوم: اسلام و دانش اندوزي
الف. اهميت دانش‌ اندوزي در اسلام
ب. نگارش و تدوين حديث
1. تاريخ حديث در اهل سنت
2. تاريخ حديث در شيعه
ج. كيفيت نقل حديث
د. شيوه دستيابي به آيات و روايات
درس سوم: اسلام و حقيقت گرايي
الف. اهميت حقيقت‌گرايي در اسلام
ب. اصول و معيار‌هاي شناخت حقيقت
1. اعتماد بر مطالب مستند و قابل اطمينان
2. پيروي از عقل، منطق و استدلال
3. پيروي از نشانه‌هاي حقيقت
4. انصاف
5. بررسي عميق و همه جانبه
6. تسليم در برابر حقيقت
درس چهارم: جهان و انسان
الف. جهان‌ دو بعدي
1. جهان طبيعت
2. جهاني ماوراي طبيعت
3. رابطه خداوند با جهان
4. رابطه دو جهان
ب. انسان موجودي دو بعدي
امتيازهاي انسان
ج. معاد جهان و انسان
درس پنجم: ايمان
الف. رابطه ايمان و عمل
1. كردار پسنديده(عمل صالح)
2. كردار ناپسند(عمل صالح)
ب. آثار و بركات ايمان
1. رستگاري ابدي
2. نورانيت و آگاهي
3. آرامش روحي و اطمينان دروني
4. پشتوانه كارهاي اخلاقي
5. فراواني نعمت
6. تحكيم روابط اجتماعي
ج. نسبت ميان ايمان و اسلام
درس ششم: شناخت خداوند
الف. انواع شناخت
1. شناخت حسي
2. شناخت عقلي
3. شناخت شهودي
ب. شناخت خداوند
درس هفتم:‌ اسلام و هدايت
الف. نبوت
1. اهداف نبوت
2. شؤون پيامبر صلي الله عليه و آله
ب. امامت
1. اهميّت امامت
2. شؤون پيامبر صلي الله عليه و آله
ب. امامت
1. اهميّت امامت
2. معناي امامت و شؤون امام
3. جايگاه معنوي امام معصوم
ج. دوران غيبت
1. خداترسي و دين باوري
2. خداگرايي و آخرت گرايي
درس هشتم: اسلام و عبادت
الف. اهميّت عبادت و دعا
ب. مراتب پرستش و انواع نيايش
1. پرستش عارفانه و عاشقانه
2. عبادت از روي ترس يا طمع
3. پرستش باطل
ج. مكان عبادت
د. زمان عبادت
ه. نماز
1. عوامل نشاط و حضور قلب در نماز
2. سجده
درس نهم: اسلام و جامعه
الف. اهميّت اجتماع در اسلام
ب. جامعه آرماني
1. اهداف و ويژگي‌هاي جامعه آرماني
2. اصول و راهكارها
درس دهم: اسلام و سياست
الف. اهميّت سياست در اسلام
ب. منشأ مشروعيت
ج. حدود دو شرايط حكومت مشروع
1. شرايط و صفات زمام‌دار
2. اهداف نظام سياسي اسلام
د. حقوق متقابل ملت و دولت
1. حقوق مردم
2. حقوق زمامدار
3. پيامد‌هاي رعايت حقوق متقابل
درس يازدهم: اسلام و اقتصاد
الف. اهميّت اقتصاد در اسلام
ب: اهداف اقتصادي اسلام
1. خود‌كفايي و فقر‌زدايي
2. عدالت اقتصادي
3. رشد و استقلاب اقتصادي
ج. اصول و راهكار‌ها
1. آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي
2. تعيين ضوابط كنترل كننده
3. تعيين ماليات
4. دعوت داوطلبانه
5. نظارت و كنترل دولت
درس دوازدهم: اسلام و حقوق انسان
الف. اهميّت حقوق در اسلام
ب. حق حيات
ج. حق احترام و حفظ آبرو
د. حق آزادي
1. آزادي فكر و عقيده
2. آزادي بيان
هـ. حق آموزش و پرورش
و. حق انتخاب محل سكونت و مهاجرت
ز. حق مالكيت
درس سيزدهم: ويژگي‌هاي شريعت اسلام
الف. الهي بودن
ب. جاودانگي
ج. جهان شمولي
د. جامعيت
هـ. توازان
1. توازن مادي و معنوي
2. توازن فعاليت‌هاي فردي و اجتماعي
3. توازن زندگي دنيوي واخروي
4. توازن در مصرف و بهره‌وري
و. واقع‌گرايي
1. رعايت مصالح و مفاسد
2. آزادي تأمين نيازهاي و بهره‌برداري از نعمت‌ها
3. انعطاف و هماهنگي با شرايط گوناگون زندگي
ز. سهولت
پيوست‌: قواعد صرف و نحو
فعل
تقسيمات فعل
1. از نظر زمان
2. از نظر حروف اصلي
3. از نظر لازم و متعدي
4. معلوم و مجهول
5. صحيح و معتل
6. مؤكّد و غير مؤكّد
7. جامد و مشتق
اسم
تقسيمات اسم
1. از نظر تعداد حروف اصلي
2. از نظر حرف آخر
3. از نظر دلالت
4. مذكر و مؤنث بودن
5. معرفه و نكره بودن
6. مفرد، مثني و جمع
7. اسم منسوب و مصغّر
8. اسم غير منصرف
9. اسم متصرف و غير متصرف
الف. اسم متصرف
1. اسم جامد
2. اسم مشتق
ب: اسم غير متصرف
1. ضمير
2. اسم اشاره
3. ظرف
4. اسم استفهام
5. اسم شرط
6. اسم موصول
7. اسم عدد
حروف
اعراب
اقسام اسم‌هاي مبني
اقسام اسم‌هاي معرب
جمله فعليه
جمله اسميه
نواسخ
اقسام مفعول
افعل تعجب
ندا
حال
تمييز
استثنا
مجرورات
توابع
1. صفت
2. تأكيد
3. عطف
4. بدل

موارد بیشتر arrow down icon