قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب (جلداول)

نویسنده: كريميان صيقلي علي

خلاصه کتاب

در بستر تاريخ غرب با نامه انديشمندان آشنا مي شويم كه افكار شان محدود به دوران زندگيشاننبوده ، خرد ورزاني كه در دو سوي محمور سعادت و شقاوت ، جامع غرب را به سرمنزلي حقيقي يا سرابي رهنمون شده و باورهاي ايشان يا توفيق درمان دردي از درد هاي جواممع را يافته و يا اين كه بر سرنوشت ملت ها گره كور افزوده است. كتاب فوق شامل نگاهي اجمالي به تاريخ افكار فلسفي در غرب (يونان باستان) تا پايان قرون وسطي مي باشدكه به زباني ساده و به دور از اصطلاحات پيچيده علمي براي مطالعه عمومي همگان چاپ و منتشر شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

پيشگفتار
بخش نخست: تعاريف
چيستي فلسفه
اقسام فلسفه و شعبه‌هاي آن
موضوع و مسائل فلسفه
رابطه فلسفه با علوم ديگر
كمك هاي فلسفه به علوم ديگر
كمك هاي علوم ديگر به فلسفه
وظيفه فلسفه و فيلسوف
ويژگي‌هاي معرفت فلسفي
ضرورت فلسفه
فلسفه‌هاي مضاعف(يا فلسفه علوم)
تاريخ فلسفه
ادوار تايخ فلسفه
بخش دوم: دوره‌هاي فلسفي در جهان غرب
1. يونان باستان
ويژگي‌هاي و عناصر اصلي در انديشه حكماي يونان باستان
1. مبارزه با خرافات و اسطوره‌ها
2. رويكردهاي علمي حكماي يونان باستان: طبيعت‌گرا
3. كشف عنصر ثابت و اوليه براي عالم
معرفي اجمالي مشهورترين حكماي يونان باستان
طالس
آناكسيمندر
فيثاغورس
هراكليتوس
گزنوفانس
پرمنيدس
زنون الثايي
اميدكلس آكرا گاسي
اناكسا گورا(500- 428 ق.م)
دمو كريتوس آبدارائي
سقراط
شيوه علمي- علمي سقراط
مباني و اصول تعليمان اخلاق سقراط
خداشناسي سقراط
افلاطون
نظريه مثل
انسان شناسي
اخلاق
سياست و مدينه فاضله
زيبا شناسي
هنر
ارسطو
نقاط اصلي اختلاف بين افكار افلاطون و ارسطو
ارغنون يا منطق ارسطو
علت چهار‌گانه هستي
مابعد الطبيعه ارسطو
محرك اوّل يا خداشناسي
علم النفس يا نفس شناسي
فضيلت اخلاقي
سياست
زيبا شناسي
هنر
فلوطين
نظريه صدور
خدا شناسي
انسان شناسي
جريان‌هاي فكري و نحله‌هاي فلسفي يونان باستان
فيثاغوريان
الثاييان
اثميان
سوفيسطاييان و چهره‌هاي مشهور ايشان
1. پروتاگوراس
2. پروديكوس
3. هيپياس
4. گرگياس(غورجياس)
حوزه‌هاي كوچك سقراطي
1. حوزه مگارا
2. حوزه اليسي- ارتريايي
3. حوره روافيون
5. حوزه اپيكوريان(كورناييان)
مكتب نو افلاطونيان
مكتب اسكندريه ارسطويي
2. قرون وسطي
ويژگي‌هاي عمومي قرون وسطي
1. كلامي شدن فلسفه
2. تعاليم اسكولاستيك يا مدرسي
3. شيفتگي و سكت علمي(حس خود كوچك بيني)
معرفي اجمالي مشهورترين حكمال قرون وسطي
اوگوستين قديس
تقدم ايمان بر فهم
ديد‌گاه اخلاقي (انسان، گناهكار جبلي )
جان اسكات اريژن(اريجنا يا اريگنا)
آنسلم قديس
توماس آكويناس
خداشناسي
فلسفه احكام توماس آكويناس
ويليام اكامي
بحث از كليات(نظريه نوميناليزم)
اسطره يا تيغ اكامل
مفاهيم اولي و ثانيه
جريان‌هاي فكري و نحله‌هاي فلسفي قرون وسطي
1. اصحاب تحقيق (رئاليسم)
2. ظهور گونه‌اي «اصالت عقل» متفاوت با ارسطو و سنّت مدرسي
3. اسحاب تسميه(نوميناليسم)
4. ظهور گونه‌اي عرفان از نظر مابستر آكهارت
5. ظهور مكتبي موسوم به «ابن رشديان لاتيني»
6. تأسيس نخستين دانشگاه‌ها در غرب
چند رخداد مهم در قرون وسطي
1. جنگ‌هاي صليبي
2. نهضت ترجمه
نمايه‌ها
اشخاص
اصلاحات منطقي
اماكن
مكاتب و ملل و نحل
اصطلاحات فلسفي
اصطلاحات عرفاني
نمايه منابع

موارد بیشتر arrow down icon