ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت

مباحثی تطبیقی در مضاربه از دیدگاه فقهی، حقوقی و اقتصادی

مولف (سراینده): ایزدی حسین مترجم: --- چاپخانه: ستاره

خلاصه کتاب

موضوع بحث كتاب فوق، مضاربه از ديدگاه فقه و قوانين موضوعه مدني و عمليات بانكي بدون رباست. قسمت اول موضوع يعني مضاربه از ديرباز شناخته شده ام مسئله بانك و كارهاي اقتصادي بانكي فعاليت هاي نو ظهوري است كه در و سه قرن اخير رواج پيدا نموده است. از آنجا كه فقه احكام مورد نياز بشر را مبين مي سازد و هيچ مسئله اي نسبت كه از نظر شرعي حكمي نداشته باشد و شرع يا به نظر تصحيح بر مسايل حكم موضوعات نگريسته يا بر آنها نقد وارد نموده، كتاب فوق نيز بدين مباحث در خصوص مضاربه اختصاص يافته است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

بخش نخست: مضاربه چيست؟
1- مضاربه چيست؟
2- ديدي فراتر در لغت مضاربه
3- تعريف اصطلاحي مظاربه و نظر فقها در مسئله
4- نظر فقهاي اهل سنت در مضاربه
5- دقت در تعاريف اصطلاحي مضاربه
6- نقد و بررسي نظرات فقها قدر تعريف مضاربه
7- سابقه مضاربه قبل از اسلام
8- مضاربه در نظامهاي حقوقي غير اسلام
9- بررسي مضاربه و تعريف آن از ديد قانون مدني
10- سير تدويني قانون عمليات بانكي بدون ربا
11- نظر كارشناسان بانيك در تعريف مضاربه
12- نقد و نظر در تعريف ماهيت مضاربه در آيين نامه عمليات بانكي
بخش دوم: عقد و متعاقدان
مقدمه
فصل اول: ماهيت مضاربه
الف) آيا مضاربه به عقد است يا ايقاع؟
ب) اقتضاي قواعد در باب مضاربه چيست؟
ج) تمليكي يا عهدي در رابطه با مضاربه در فقه شيعه
د)مفاد ادله خاصه در رابطه با مضاربه در فقه شيعه
هـ) ادله برادران اهل سنت در مشروعيت مضاربه
و) ادله مضاربه و حكمت قانوني شدن آن از ديد‌گاه اهل سنت
ز) ديد‌گاهي در اولين مضاربه در تايخ اسلام
فصل دوم: متعاقدين
متعاقدين يا دو طرف معامله در مضاربه(عامل و مالك)
1. مالك
2. عامل
3. وظايف عامل
4. انواع عمل عامل
5. نوع دوم عمل عامل
7. نوع سوم عمل عاملان
8. سفر عامل
9. دلايل پرداخت مخارج سفر از اصل مال
10. نظر علماي ديگر راجع به مخارج سفر عامل و مبناي آنان
11. مقصود از مخارج سفر عامل چه نوع مخارجي است
12. منظور از سفر عامل چه مقدار مسافرت است
13. ماهيت حقوقي يا فقهي هزينه سفر عامل و نوع اين شرط
14. نظر فقهاي اهل سنّت در هزينه سفر
15. نگرشي در قوانين موضوعه مدني و بانكي در مسئله
16- مالكان متعدد و مخارج سفر عامل واحد
17.مخارج سفر عامل از چه زماني برگردن مالك فرض كشته و شرط تحقق آن چيست؟
18. بيماري عامل در سفر و هزينه سفر او در اين حالت
19. نظر قانون عمليات بانكي در مسئله
20. هزينه بازگشت عامل از سفر در صورت نسخ يا انفساخ مضاربه
21. امانت‌داري و امين بودن عامل
22. شرط مالك بر عامل كه عامل ضامن سرمايه باشد
23. نظر قانون مدني و عمليات بانكي به ضمانت عامل
فصل سوم: سرمايه
سرمايه
1. عين بودن سرمايه
2. معلوم بودن سرمايه از نظر كميت و كيفيت(قدر و وصف)
3. درهم و دينار بودن سرمايه
4. معين بودن سرمايه
5. لزوم تحويل سرمايه به عامل
شرايط سرمايه در قانون مدني و عمليات بانكي
نوع عمل مضاربي
فصل چهارم: سود
سود
1. مشاع بودن سود
2. معين بودن سهم عامل و مالك در سود
3. اختصاص سود تنها به مالك و عامل
فصل پنجم: موارد بطلان يا انفساخ مضاربه
1. مرگ
2. جنون
3. سفاهت
4. حجر ناشي از افلاس
5. موارد ديگر بطلان مضاربه
خاتمه
فرهست منابع و مآخذ

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه