ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت


خلاصه کتاب

قرآن، كتابي است كه پرتو هدايتش در زواياي روح و انديشه هاي بشري تجلي يافته و با بيداري استعدادهاي خفته و نهفته بشري شعله هاي ايمان را برافرواخته است. همان طور كه قرآن حائز خصوصيات ويژگي ها و برجستگي هاي فروان است جامعه قرآني هم بايد داراي ويژگي هايي باشد. كتاب حاضر كوشيده است با بهره گيري از آيات و روايات ويژگي هاي يك جامعه اسلامي قرآني را ترسيم نمايد و حدود 35 خصوصيت آن را ذكر كرده است و برخي از آنها عبارتند از : ايمان، وجوب پيروزي از شريعت، عدالت اجتماعي، آزادي، اعتدال، مشورت، حق گرايي، ازدواج، حجابف جهاد و ... .


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمة ناشر
پيشگفتار
چند تذكّر لازم
ويژگي‌هاي جامعه قرآني
1. ايمان
2. وجوب پيروي از شريعت و قانون الهي
الف- فرمان تمسّك به قرآن و پيروي از تعاليم آن
ب- لزوم پيروي از دستورات و پيامبر صلي الله عليه و آله
ج- رعايت حدود الهي
د- لزوم برپا داشتن دين و تعاليم آن
3- عدالت اجتماعي
1- ساختن جامعه عدالت خواه، هدف و آرمان تمامي رسولان الهي
2. بپا داشتن عدالت در جامعه، تكليف همگاني نه ويژه حكومتها و رهبران
3. توسعه قلمرو عدالت در تمامي عرصه‌هاي فردي، اجتماعي و...
الف- عدالت در داوري ميان مردم
ب- عدالت در گواهي
ج- عدالت در كتابت دَيْن
د- عدالت در مناسبات اقتصادي
ه- عدالت فرهنگي
و- رعايت عدالت نسبت به اقلّيتهاي مذهبي
4. رعايت بي‌طرفانه عدالت درباره همه اعضاي جامعه
5. رعايت عدالت، نزديكترين راه دستيابي به تقوا
6. ستايش و حمايت الهي از عدالت خواهان
4. استقلال
استقلال از ديد‌گاه حضرت موسي عليه‌السلام
5. آزادي
جايگاه آزادي در قرآن
انواع آزادي و ديد‌گاه قرآن درباره آنها
1. آزادي انديشه و عقيده
جامع سازي پيامبران به همراه آزادي
2. آزادي در گفتار( ابراز انديشه‌ها و عقايد)
3. آزادي در عمل و رفتار
قلمرو آزادي و خطّ قرمز‌هاي آن از ديد‌گاه قرآن
6. مشورت
مشورت از منظر وحي
1. مشورت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله (رهبر امّت اسلام) با مؤمنان
2. مشورت و رايزني عموم مؤمنان با يكديگر در تمامي عرصه‌هاي زندگي
3. مشورت در زندگي زناشويي به ويژه در امر شير دادن به فرزندان خود
7. اعتدال
1. اعتدال در امر دين
2. اعتدال در عبادت
3. اعتدال در بهره‌مندي از زندگي و مواهب مادّي
4. اعتدال در بخشش
5. اعتدال در هزينه زندگي
6. اعتدال در خوراكيها و نوشيدنيها
7. اعتدال در راه رفتن
8. اعتدال در طنين صدا
8. تعاون و همياري
قلمرو گسترده و نامحدود تعاون و همياري
مصاديق«برّ» (نيكوكاري) در قرآن
مبنا و خاستگاه تعاون و همياري در نگاه قرآن
9. اُخوّت و برادري
10. مساوات و برابري
مساوات و برابري در انظار بشري و در نگاه قراني
مبدأ و خاستگاه مساوات و برابري در قرآن
11. وحدت و همبستگي
خواستگاه وحدت و همبستگي
1. ايمان
2. تعاليم وحدت آفرين قرآن و سنّت رسول خدا صلي الله عليه و آله
3. وجود اصل اخوّت و برادري ميان اعضاي جامعه قرآني
12. تقوا پيشگي
1. تقوا،‌ توصيه الهي به همه بندگان و اهل ايمان در طول تاريخ
2. تقوا،‌ توصيه همه پيامبران به مردم عصر خود
3. تقوا،‌ملاك ارزشمندي و برتري انسان
4. تقوا،‌وسيله برون رفت( از دشواريها و بن‌بستها در زندگي)
5. تقوا، زاد و توشه آخرت
6. سعادت و سرانجام نيك براي جامعه متّقين
13. حق‌گرايي و حق مداري
جايگاه حق مداري و حق پرستي در قرآن
1. ملاحظه حق در عرصه انديشه‌ها و عقايد
2. حق مدراي از اوصاف مؤمنان راستين و باطل‌گرايي نشانه كافران
3. حق مداري در عرصه روابط اقتصادي و مالي
4. مؤمنان حق‌مدار، وظيفه‌ دار توصيه يكديگر به حق‌گرايي
5. پيامبران الهي، رهبران حق‌مدار و هاديان انسانها
6. امامان معصوم عليهم‌السلام و سياست حق گرايانه
14. تعهّد و مسؤوليّت پذيري
عناصر مسؤوليت آفرين در فرهنگ قرآن
15. جامعه اخلاقي
16. جامعه ارزشي يا حاكميّت ارزشها
17. ازدواج و تشكيل خانواده
18. ارضاي غرايز از راه مشروع
سياست پيشگيرانه قرآن كريم
1. ايمان
2. ازدواج
3. توجّه به غرايز والاي انسان
راههاي پيشگيري از طغيان غريزه جنسي و مبارزه با عوامل‌آن
دور‌نمايي از جامعه قرآني به لحاظ غريزه و ميل جنسي
19. حجاب و پوشش مناسب
20. چشم پاكي
21. حيا و آزرم
22. تأمين دنيا و آخرت
يك شبهه و سؤال مهم و پاسخ آن
1. دنياي مذموم و مردود
2. برتري حيات اخروي و ترجيح آن بر زندگي دنيوي و متاعهاي آن
3. دنياي مطلوب
23. اقتصاد توسعه يافته و توسعه اقتصادي عدالت محور
24. حلال‌خواري و سلامت اقتصادي
فهرست روابط ناسالم اقتصادي و درآمد‌هاي نامشروع
25. فرهنگ جهاد، مقاومت و شهادت
دشمنان جامعه قرآني از ديد‌گاه قرآ ن
متفاوت بودن شيوه‌ها و ابزارهاي دشمن
دشمنان دين و دينداري در نگاه قرآن
1. دشمنان دين و ستيزه جويان تعاليم الهي
2. دشمنان مسلمين و جامعه اسلامي- قرآني
دشمن و تكليف اعضاي جامعه قرآني
قرآن و جهاد با مال و جان
26. وفا به تعهّدات و پيمانها
1. وفاي به تعهّدات و وعده‌ها از اوصاف پيامبران
2. وفاي به تعهّدات و وعده‌ها مظهر نيكي و نيكوكاري
3. وفاي تعهّدات و وعده‌ها از اوصاف مؤمنان راستين
4. لزوم رعايت عهد‌ها و پيمانهاي مشروط، با كافران و دشمنان
27. نيك كرداري و انجام اعمال صالح
1. حيات طيّبه در گرو ايمان و عمل صالح
2. بهشت و حيات جاودان در گرو عمل صالح
3. سعادت و نجات هر دو جهان در گرو ايمان و عمل صالح
4. انجام اعمال صالح به قدر توانايي
28. اقدام و عمل، نه صرف شعار و حرف
1. سخن بدون عمل، مطلقا ممنوع
2. مذموم بودن سخني كه همراه با عمل نباشد
3. خداوند و محكوم نمودن شعراي بي‌عمل
4. سرزشن شدن قوم بني اسرائيل به خاطر مخالفت با دستور خداوند
5. ايمان و عمل صالح مايه سعادت و خوشبختي
29. شتاب و پيشتازي در عرصه خدمت‌رساني و كارهاي خير
30. پيروي از بهترين سخنان
انواع سخنان نيكو در قرآن
1. سخن درست و استوار با عموم مردم
2. سخن نيكو و پسنديده با مخالفان گوناگون
3. گفتار رسا با منافقان
4. گفتار كريمانه با پدران و مادران
5. گفتار نرم و نيكو با خويشاوندان، مساكين، ابن سبيل و سائلان
6. گفتار نرم با فرعون
31. حمايت از محرومان
قشر‌هاي مورد حمايت ويژه در جامعه قرآني
32. پاكي و دوري از آلودگيهاي
1. پاكي و پاكدامني، از اوصاف مؤمنان راستين
2. پاكي و پاكدامني، از اوصاف عبادالرحمان
حضرت يوسف عليه‌السلام مظهر پاكي و الگوي پاكدامني
لزوم پرهيز از خود‌نمايي و خود آرايي
33. خود‌سازي توأم با جامعه سازي
جايگاه و بركات خود‌سازي و تزكية نفس
1. سعادت و رستگاري
2. اهداف رسالت پيامبران
3. دستيابي به بهشت
امر به معروف و نهي از منكر
توصيه حضرت موسي به برادرش هارون عليهما‌السلام
24. تحيّت و سلام
35. خودي و غير خوديها در جامعه قرآني
جوامع بشري و مسأله خوديها و غير خوديها
مراتب غير خوديها
انواع مواضع و شگرد‌هاي غير خوديها در جامعه قرآني
خوديها و غير خوديها در كلام وحي
غير خوديها و تكليف جامعه قرآني
نماز، زكات، امر به معروف و نهي از منكر، نماد‌هاي جامعه قرآني
فهرست منابع و مآخذ
فهرست مطالب

موارد بیشتر arrow down icon