قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

مبدأ شناسی

نویسنده: شفیعی مازندرانی سید محمد

خلاصه کتاب

بي شك ، مسأله خداشناسي و تحويد، مسأله اي فطري است كه در نهاد هر انساني به وديعه نهاده شده و بر حسب نصوص بي شمار ، هر نوزادي كه پاي به عرصة وجود مي نهد فطرتاً خداشناس بوده و توحيد جزء سرشت و ذات اوست. متأسفانه در عصر حاضر؛ افول ارزشهاي مذهبي و اخلاقي ، اثرات منفي و مخرب خود را بر جوامع بشري نمايان نموده و انديشمندان و جامعه شناسان و مصلحين جوامع بشري را به انديشه واداشته است. كتاب « مبدأ شناسي» در اين مجموعه تلاش دارد خداشناسي و توحيد را اساس معرفت و ملاك برتري انسانها نسبت به يكديگر دانسته و نياز بشر به شناخت خدا را متذكر بوده باشد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمه دفتر
پيشگفتار
فصل اول: اهميت طرح مسائل توحيدي و معارف اسلامي
تمايز انسان از حيوان
انگيزه‌هيا خداشناسي
1. حس سپاسگذاري
2. دفع ضرر محتمل
فصل دوّم: جهان‌بيني
جهان‌بيني و ايدئولوژي
رابطه حكمت علمي و حكمت نظري
تفاوت اساسي جهان‌بيني و ايدئولوژي
فوايد پرداختن به بحث جهان‌بيني
انواع جهان‌بيني
الف. جهان‌بيني علمي
موارد ضعف جهان‌بيني علمي
ديد‌گاه بر تراند راسل
ب. جهان‌بيني فلسفي
ج. جهان‌بيني وحياني و يا توحيدي
معيار جهان‌بيني برتر
بررسي جهان‌بيني الهي
1. محدوده و قلمرو هستي
2. فقر ذات و احاطه قيومي
3. قلمرو زندگي
4. مسؤوليت انسان
5. مثلث هدايت
6. قانون ثابت
7. طرق دستيابي به واقعيت( ابزار شناخت)
8. علم و دين
الف. نظريه وفاق و هماهنگي
ب. نظريه خلافت
ج. نظريه جامع
فصل سوم: برهان امكان، وجوب، نظم و حركت
معناي امكان
معناي وجوب
معناي معلول
معناي امتناع
معناي دور
انواع دور
دليل بطلان دور
معناي تسلسل
تبيين برهان امكان و وجوب
ملاك نياز به علت
برهان دكارت
برهان ما قبل تجربي كانت
برهان حدوث
فرق برهان حدوث و برهان وجودي
ديد‌گاههاي دانشمندان درباره مبدأ آفرينش
مبدأ كمال
برهان نظم
تعريف نظم
اركان برهان نظم
عناصر اصلي نظم
اشكال كانت
رسالت برهان نظم
پرسش و پاسخ
برهان هدايت و تفاوت آن با برهان نظم
برهان نظم در قرآن
نظم جهان از ديد‌گاه صاحبنظران
ديدار با نيوتن
برهان حركت
تعريف حركت
حركت جوهري
انواع حركت
بستر حركت
نتيجه
تقدير برهان حركت
اركان حركت
رسالت برهان حركت
فصل چهارم: راه فطرت يا راه دل
چند تذكر
تفاوت علم حضوري و علم حصولي
ديد‌گاههاي دانشمندان درباره فطرت
عشق حقيقي از ديد‌گاه امام خميني رحمة الله
پرسش و پاسخ
گريز از بتها در ديوان امام خميني رحمة الله
فصل پنجم: دلايل توحيد
1. فطرت توحيدي
2. نظم و هماهنگي كائنات
3. برهان صرف الوجود
4. برهان فيض و هدايت تشريعي
5. برهان تركّب
6. برهان تمانع
تواضيح و تبيين
نقش دين و اعتقاد به خدا
مراتب توحيد
الف. توحيد نظري
ب. توحيد عملي
پرسش و پاسخ پيرامون مسأله توحيد
خدا را چه كسي آفريد؟
ماده اوّليه را چه كسي آفريد؟
داشتن تجربي درباره ماده چه مي‌گويد؟
چرا خدا ديده نمي‌شود؟
مصاحبه‌ي با انيشتين
حدّ و مرز خداشناسي
آيا خدا را مي‌توان ديد؟
خدا را كجاست؟
فصل ششم: عدل الهي، جبر و اختيار، قضا و قدر
معاني و كاربرد‌هاي واژه عدل
تفاوت قسط و عدل
حسن و قبح ذاتي از ديد‌گاه فرق اسلامي
عدالت از ديد‌گاه فرق اسلامي
عدالت از ديد‌گاه شيعه اماميّه
پرسش و پاسخ
فلسفه مرگ
قيامت تجليگاه عدل خداوند
جبر و اختيار
الف. آزادي در قلمرو قانون
ب. آزادي از ديد‌گاه ماترياليسم تاريخي
ج. آزادي از ديد‌گاه فلسفه و علم كلام
واژه اساسي بحث
مكاتب سه‌گانه
نقدي بر جبر و تفويض
انگيزه گرايش به جبر
انگيزه گرايش به تفويض
توضيح و تبيين حقيقت توحيد افعالي
قضا و قدر
معنا قضا و قدر
معناي قضا و قدر در قرآن
قضا و قدر در قرآن
قضا و قدر از ديد‌گاه اميرالمؤمنين عليه‌السلام
قضاو قدر محتوم و مؤجّل
شب قدر و تقدير امور
فصل هفتم: توسل، تبرك، استشفا، زيارت اهل قبور و شفاعت
اقسام توسّل
اركان توسّل
فلسفه توسّل
مشكل مخالفان و منكرين توسّل
مهمترين مصاديق وسيله
تبرّك و استشفا
مفهوم تبرّك
نمونه‌هاي از تبرّك جويي
انواع تبرّك
تبرّك از ديد‌گاه علامه اميني
تبرّك از ديد‌گاه عزّالي
زيارت اهل قبور
آثار زيارت اولياء الله
فلسفه زيارت و تعمير قبور
سفارش پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به زيارت خود
زيارت امام هشتم عليه‌السلام و اهميّت آن
ارتباط با ارواح
زيارت اهل قبور از ديد‌گاه وهّابيّت
شفاعت
معناي شفاعت
اركان بشفاعت
شفاعت از ديد‌گاه وهّابيّت
ظرف تحقيق شفاعت
گفتگوي منصور و مالك درباره شفاعت
جايگاه شفاعت در قيامت
شفاعت شامل چه كساني مي‌شود
گنهكاران
اثر تربيتي شفاعت
شفاعت از ديد‌گاه مخالفان
فلسفه شفاعت
خاتمه: فلسفه پيدايش جمعيّتهاي كلامي
چند تذكر
تعريف علم كلام
نظريات اعتقادي گوناگون كلامي
1. خوارج
2. مرجثه
3. معتزله
ويژگيهيا مكتب معتزله
4. اشاعره
متكلمان اشاعره
كليات مكتب اشاعره
5. شيعه اماميّه
ويژگيهاي مكتب كلامي شيعه اماميّه
قران و حسن قبح عقلي
منشأ احكام عقل
شبات اشاعره
فهرست منابع و مآخذ

موارد بیشتر arrow down icon