قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

صيغ العقود والايقاعات

نویسنده: شيخ انصاري (شيخ مرتضي بن محمّد امين انصاري دزفولي)

خلاصه کتاب

كتاب حاضر مجموعه اي گرانبها از چهار رساله مستقل در باب احكام و فروع شرعي است كه مرحوم محمد يوسف استرآبادي از كلمات و عبارات فقها جمع آوري كرده و به نظر مرحوم شيخ انصاري (ره) رسانيده و ايشان عمل به آنها را تجويز فرموده اند. در رساله اول نحوه اجراي صيغه هاي عقود و ايقاعات به طور مبسوط بيان شده و اقسام حلال و حرام بيع و غير آن بيان گرديده است. در رساله دوم احكام مربوط به رضاع و شرايط رضاع محرم و فروع مختلفه آن بحث شده است. رساله سوم زكات فطره و احكام آن و رساله چهارم زكات مال و احكام آن را شامل مي شود كه به صورت مجموعه حاضر ارايه شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدّمه
تصويري از نسخه اول
تصوير نامه مرحوم شيخ به مرحوم آقا سيّد محمد علي گلپايگاني
تصويري از نسخه دوم
مقدمه مرحوم استر آبادي
مقدمه كتاب
مقصد اول: بيع
و در آن چند فصل است:
فصل اول: اقسام بيع
و در آن دو مطلب است:
مطلب اول: اشتراط لفظ صحيح
مطلب دوم: بيع نقد
فصل دوم: بيع نسبه
فصل سوم: بيع سلف و سلم
فصل چهارم: بيع كالي به كالي
فصل پنجم: بيع مرابحه
فصل ششم: بيع توليه
فصل هفتم: بيع مواضعه
فصل هشتم: بيع مساومه
فصل نهم: بيع ربوي
فصل دهم: بيع صرف
فصل يازدهم: بيع ثمار
فصل دوازدهم: بيع ثمار
فصل سيزدهم: بيع مزابنه
فصل چهاردهم: بيع محاقله
فصل پانزدهم: بيع عريه
فصل شانزدهم: بيع شركت
فصل هفدهم: بيع غرور
فصل هجدهم: تجارت و آداب آن
و در آن هفت امر است:
امر اول: اقسام تجارت
امر دوم: بيع جزمي و معلّق بر شرط
امر سوم: شروط بيع
امر چهارم: مسائل تچارت
امر پنجم: تصرّف در مبيع فاسد
امر ششم: شرط ضمن عقد
امر هفتم: شرط بر غير
فصل نوزهم: اقاله
مقصد دوم: احكام قرض و دين
مقصد سوم: رهن
مقصد چهارم: صلح
مقصد پنجم: عقد ضمان
مقصد ششم: حواله
مقصد هفتم: كفالت
مقصد هشتم: وديعه
مقصد نهم: عاريه
مقصد دهم: جعاله
مقصد يازدهم: اجاره
مقصد دوازدهم: مزارعه
مقصد سيزدهم: مساقات
مقصد چهاردهم: شركت
مقصد پانزدهم: قراض و مضاربه
مقصد شانزدهم: وكالت
مقصد هفدهم: سبق و رمايه
عدم جواز گر و بستن جز در موارد منصوصه
مقصد هجدهم: وقف
مقصد نوزدهم: سُكني و رقبي و عمري
تحبيس
عقد صدقه
عقد هبه
مقصد بيستم: وصيّت
مقصد بيست و يكم: نكاح
و در آن چند مطلب است:
مطلب اول: نكاح دائم
مطلب دوم: نكاح متعه
مطلب سوم: صورت اجراي يك نفر ايجاب و قبول را
مطلب چهارم: قرار دادن عتق كنيز را صداق او
مقصد بيست و دوم:طلاق
و در آن چند مطلب است:
مطلب اول: اقسام طلاق
مطلب دوم: شرايط طلاق
مطلب سوم: طلاق با عوض و بدون عوض
مقصد بيست و سوم: در بيان امر است
امر اول: ظهار
امر دوم: ايلاء
امر سوم: لعان
امر چهارم: عتق
امر پنجم: قسم
نذر
عهد
امر ششم: شفعه
ضمان جريره
ابراء
خاتمه: خطبه‌هاي نكاح
كتاب ديگر
رساله رضاعيه
مقدمه
فصل اول: اسباب تحريم
فصل دوم: شروط رضاع محرِّم
فصل سوم: احكام رضاع
فروع رضاع
مواضعي كه مير داماد(ره) حكم به تحريم كرده‌اند
خاتمه: در بيان دو امر است
امر اول: آداب رضاع
امر دوم: بيان چند مطلب
زكات فطره
مقدمه
مبحث اول: شرائط وجوب فطره
مبحث دوم: زمان وجوب فطره
مبحث سوم: جنس فطره
مبحث چهارم: مقدار فطره
مبحث پنجم: وقت اخراج فطره
مبحث ششم: مستحق فطره
زكات مال
مقدمه
نصاب غلات اربعه
نصاب طلا و نقره
زكات شتر
زكات گاو
زكات گوسفند

کتاب‌های مشابه