قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

مباني فقهي حقوق مدني ايران

نویسنده: ناصري محمد

خلاصه کتاب

قانون مدني ايران شامل بخش هاي مختلفي از مقررات حقوق است كه طي سال هاي 1307 تا 1314 هجري شمسي توسط گروهي از فقهاي نامي و حقوقدانان بزرگ ايران تدوين سپس در صدور احكام قضائي مورد استفاده قرار گرفته است. اصول كلي اين مقررات از منافع فقهي شيعه اماميه اخذ، و پس از بررسي و دقت هاي لازم به شكل قانون، به نام قانون مدني ايران درآمده است. كتاب حاضر به بحث مباني فقهي حقوق مدني ايران اختصاص دارد كه خوانندن ان براي دانشجوياني كه با حقوق به خصوص حقوق مدني سر و كار دارند ضروري به نظر مي رسد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمه
منشا و سير تكاملي حقوق
توتم
منابع حقوق در اسلام
تعريف حق
اقسام حقوق
حق و اقسام آن
منابع حقوق در اسلام
سنت
اجماع
عقل
مستقلات عقلي ـ استلزامات عقلي
عرف و عادت در منابع حقوقي
تعريف عرف و عادت
عرف و عادت در مسائل حقوقي
حجيت عرف و اعتبار آن در حقوق اسلامي
علل پيدايش مسائل حقوقي
مال و ماليت
اقسام مال
اقسام كلي مال
ملكيت و مالكيت
تملك و اسباب مالكيت
اسباب مفيد ملك
احيا اراضي موات
تحجير
حيازت اشيا مباحه
التقاط
دفينه
تمليك
سكني
عمري
رقبي
تمليك منفعت و حق انتفاع
انتقال ارادي
بيع
تعريف بيع
اركان بيع
شرايط مبيع و ثمن
اقاسم بيع
خيارات
اقسام خيارات
ارش
شرايط كلي
تلف مبيع قبل از قبض
تلف در زمان خيار
عقد
شرايط متعاقدين
اقسام عقد
عقد و ايقاع
شرط ضمن العقد
شروط باطله
عقود و تعهدات
صلح
مباني صلح در قرآن
اركان صلح
اقسام صلح
مسائل مربوط به صلح
هبه
اركان هبه
هبه معوض
عقد لازم يا جايز
حق رجوع براي واهب
استمرار قبص در هبه
اثر قبض نسبت به بعضي عقود
عاريه
اركان عاريه
اجاره
اركان اجاره
احكام و شرايط
وديعه
اركان وديعه
امانات شرعيه
امانات معاوضي
احكام كلي
ماخوذ به سوم
وقف
اركان وقف
اقسام وقف
احكام و شرايط كلي
وصيت
اركان وصيت
مسائل كلي وصيت
دين
اقسام دين
حلول دين
احكام و شرايط
توابع دين
قرض
اركان قرض
احكام و شرايط
وكالت
اركان وكالت
حق الوكاله
مباني وكالت
اقسام وكالت
شرايط و تعهدات
انحلال و انقضاء وكلات
رهن
اركان رهن
احكام و شرايط
ضمان
اركان ضمان
اقسام ضمان
احكام و شرايط
كفالت
اركان كفالت
انواع كفالت
احكام و شرايط
حواله
اركان حواله
احكام و شرايط
مضاربه
اركان مضاربه
جعاله
مضارعه و مساقات
احكام و شرايط
مساقات
احكام و شرايط