قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست (3 جلدي)

نویسنده: جعفريان رسول

خلاصه کتاب

ايران به عنوان يك واحد سياسي متسقل، در دوره صفوي صورت پيش از اسلام خويش را بازيافت، انكار نمي توان كرد كه در كنار خاندان شيخ صفي الدين اردبيلي، بسياري از تركان آناتولي كه مريدان دلباخته اين خاندان بودند در تشكيل دولت صفوي و طبعاً ايران مستقل سهيم بودند. دراين دوره هويت ايراني طراحي جديدي يافت كه مي توان از آن با عنوان مسلمان شيعه ايراني فارسي زبان ياد كرده و آنها را بر بيشتر ساكنان ايران زمين تطبيق كرد. چه حتي سنيان ايران، نيز گرايش شيعي داشته و دارند.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه مؤلف
دولت صفوي و رسميت مذهب تشيع در ايران
زمينه بحث
به قدرت رسيدن صفويان
شاه اسماعيل و اقدام به رسمي كردن مذهب اماميه
شيعيان استر آباد و دولت صفوي
وضعيت مذهبي قزوين دو اوايل دوره صفوي
تبرائيان
كشتار شيعيان در عثماني و كوج آنان به ايران
گيلان و تغيير آيين زيدي به امامي در اوايل قرن يازدهم
تشيع و تسنن در خراسان روزگار صفوي
مباحثه علماي مشهد با علماي ماوراء النهر
ماوراء النهر و خراسات عرصه منازعات فرقه‌اي
كشتن به اتهام تشييعد خراسان
اشعار عبيدالله خان ازبك در هجو قزلباشان
راقم سمرقندي
اشعار شاعران شيعي
ادبيات رديه نويسي در روزگار نخست صفوي
فضل بن روز‌بهان در برابر شيعه
قاضي نور الله شوشتري و مير مخدوم شريفي
برخورد‌هاي ديگر
احكام الدينية في تكفير قزلباش
مقدمه
مؤلف رساله
متن رساله
ساختار حكومت در ايران صفوي و نقش علماء در آن
نظريه سياسي شيعه پيش از دوره صفوي
پيشينه همكاري شيعيان با سلاطين و مباني فقهي آن
پذيرش منصب در ظاهر از طرف سلطان جائز
در باطن براساس ولايت از سوي امام معصوم
دولت صفويه و مشاركت علما در آن
منتقدان، مخالفان و منزويات
شرح شاردن از نظريه سياسي شيعه در دوره صفوي
ديد‌گاه‌ها ديگر ناظران خارجي
روي كار آمدن دولت شيعي صفويه و خرسندي علما
گزيده منابع فكر و فقه سياسي شيعه در دوره صفوي
مقدمه
مروري بر روضة الانوار
روضة الانوار عباسي
در ضرورت وجود حاكم و سلطان
عوامل زوال پادشاهي
گزارش مباحث اصلي روضة الانوار
سلطان و رسالت امر به معروف و نهي از منكر
سلطنت و عدالت
نقش علما و «اهالي شرع» در حكومت
رساله‌هاي خراجيه
خراجيه محقق كركي
خراجيه محقق كركي
خراجيه شيخ ابراهيم قطيفي
خراجيه مقدس اردبيلي
خراجيه شيباني
آئينه شاهي
عهد‌نامه مالك و شرح آن
نظم الغرر و نضد الدور
آثار ديگر
مشاغل اداري علما در دولت صفوي
درآمد
عناوين شغلي علما در دوره صفوي
منصب صدارت
كليان وظائف صدر
صدر موقوفات اماكن متبركه و مدارس و مساجد
ديوان صدارت و تعيين قضات
منصب شيخ الاسلامي در دوره آغازين صفوي
منصب شيخ الاسلامي در دوره مياني و دوره اخير صفوي
نمونه‌هايي از فرامين شيخ الاسلامي و اداره امور شرعيه
وكيل حلاليات
امامت جمعه
منصب جديد ملاباشي در دوره شاه سلطان حسين
القاب و مناصب ديگر
منصب خليفه الخلفا
حقوق صاح منصبان ديني
نماز جمعه در دوره صفوي
درآمد
بخش اول: زمينه‌هاي تاريخي
1. مسائل و مشكلات اقامت نماز جمعه براي شيعيان
2. پيشينه اقامه نماز جمعه در ميان شيعيان
3. نماز جمعه در عهد صفوي
4. مشكلات اقامه نماز جمعه در دوره صفوي
5. نماز جمعه در دوره قاجار
6. رساله‌هاي نماز جمعه بيانگر عقايد سياسي- فقهي شيعه
7. انتقاد‌ها
فيض كاشاني و دشواري‌هاي اقامه نماز جمعه
9. رساله‌هاي نماز جمعه و اخباري‌ها
10. نهضت رساله نويسي درباره نماز جمعه
11. رساله محقق كركي
12. رساله شهيد ثاني
13. رساله نماز جمعه فيض كاشاني
بخش دوم: آگاهي‌ها كتابشناسي
1. كتاب‌هاي تأليف شدن از قرن دهم تا دوازدهم
الف. رساله‌هاي وجوب عيني اقامه نماز
ب. رساله‌هاي وجوب عيني اقامه جمعه
ج- رساله‌هاي حرمت اقامه نماز جمعه د عصر غيبت
د- رساله‌هايي كه عقيده مؤلفان آن براي ما روشن نيست
2. كتاب‌هاي تأليف شدن از قرن12 تا 15
3. كتاب‌هاي مشتمل بر خطبه‌هاي نماز جمعه
رساله عبدالحي رضوي در نفي وجوب عيني نماز جمعه
مقدمه
متن رساله
امر به معروف و نهي از منكر در دوره صفوي
درآمد
سلاطين صفوي و مسأله امر به معروف
توبه شاه طهماست و فرمان امر به معروف و ...
فرمان شاه طهماسب در مسجد مير‌عماد كاشان
گزارش توبه طهماسب به روايت صدر جهان طبسي
شاه عباس اول و دوم و فرمان منع شرابخواري
اقشاي قدغن شراب از آقا حسين در امر به معروف
وثيقه علما در حمايت از فرمان شاه در امر به معروف
گواهي علما بر وثيقه
فرمان شاه به ايالات مختلف
تاريخ مذهب، فرهنگ و كتاب در دوره صفوي گزارش كتاب تحفه فيروزيه افندي
تأليفات افندي
گفتار علامه روضاتي درباره رياض العلماء
پدر و خاندان افندي
عنوان و تاريخ تأليف كتاب فيروزيه
موضوع كتاب
نسخه‌هاي كتاب
ارزش نكات حاشيه‌اي كتاب
مآخذ كتاب
گزارش كتاب تحفه فيروزيه
انگيزه تأليف كتاب و نام دقيق آن
فصل‌هاي كتاب
نقش كركي در عصر نخست صفوي
حقوق ملوك صفويه در تقويت مذهب شيعه
تشيه بحرين و سبزوار
تشيع كاشان
تسنن اصفهاني‌ها
پيشينه اصفهان
تشيع در ايران پيش از صفوي و بعد از آن
ابولؤلؤ، مسلمان، نصراني يا زرتشتي!
حكم اراضي ايران و مسأله خراج
دزديده شدن نسخه منحصر به فرد يكي از تأليفات افندي
دنباله بحث از فيروز و اسارات او
كشتن هرمزان و همسر ابولؤلؤ و فتواي يك قاضي حني و چند حكايت
خاطراتي از سفر‌هاي افندي
مير مخدوم شريفي و كتاب نواقض الروافض
ديد‌گاه‌هاي مير‌مخدوم و يوسف اعول درباره جشن بابا شجاع الدين كاشان
تشيّع مردم كاشان
گفتار مير مخدوم در تخطئه عزاداري شيعه
پاسخ ياوه‌هاي ميرزا مخدوم
زيب و زينب سنيان در دهه اول محرم
خواجه مقدس اردبيلي درباره عزاداري امام حسين عليه السلام
روايت كشته شدن خليفه دوم در منابع
ملاجلال رومي سني است
حكايت كشته شدن خليفه از منابه داستاني شيعه
روز نهم ربيع الاول
آيا روز نهم ربيع اعمالي دارد؟
بسياري از آثار شيعه از بين رفته است
احباي آثار علمي شيعه در دوره صفوي
خاتمه كتاب
صائب تبريزي و مشروعيت سلطنت صفوي
1. صفويان مدافع تشيع دوزده امامي
2. سيادت صفويان و توجيه مشروعيت
3. شاه سايه خدا
4. تابعيت شاه از شرع
5. صفويان و مسأله تأمين عدالت و امنيت
6. شاهان صفوي و دفاع از ايران
7. مرشد كامل
ديد‌گاه‌هاي سياسي عبدي بيك شيرازي درباره شاه طهماسب صفوي
درآمد بحث
1. دولت طهماسب و دولت امام زمان عليه‌السلام
2. تكيه بر سيادت شاه طهماسب
3. شاه طهماست و رواج مذهب تشيع
4. شاه طهماسب و رواج شرع
5. شاه طهماسب سايه خدا
6. حضور فقيهان در دربار شاه طهماسب
رويارويي فقيهان و صوفيان در دوره صفوي
مقدمه
علماي شيعه در قرن دهم و مسأله تصوف
عارفان فقيه ضد صوفي
محمد تقي مجلسي و تصوف
نجيب‌الدين رضا تبريزي و تصوف
فيض كاشاني و تصوف
شرح حال فيض به قلم خودش
فيض و تصوف در رساله شرح صدر
فيض و تصوف در رساله المحاكمه
فيض و تصوف در رساله الانصاف
اوج‌گيري مبارزان ضد تصوف در دوره اخير صفوي
1. سيد محمد مير‌لوحي و تلاش بر ضد تصوف
2. ملا محمد طاهر قمي و تلاش بر ضد تصوف
ملا محمد طاهر قمي و تلاش بر ضد تصوف
3. شيخ علي عاملي و تصوف
4. شيخ حر هاملي و تصوف
5. آقا رضي قزويني و صوفيه
6. الاربعين في مطعن المتصوفين
7. عبدالحي رضوي و وصف صوفيان
شاردن و گزارش برخورد با صوفيان
8. علامه مجلسي و صوفيه
رساله مجلسي درباره حكيمان، اصوليان و صوفيان
مكافات نامه و گزارش مبارزه با تصوف
9. علي قلي جديد الاسلام و تصوف
رساله اصول فصول التوضيح
مناظره علمي- نوشتاري محمد تقي مجلسي و محمد طاهر قمي
در باب تصوف
رساله در ردّ جماعت صوفيان
اساطير يونان
از حيله‌هاي صوفيه
دوري طالبان علم از حديث اهل بيت عليهم‌السلام
اصل حكمت از فرنگ است
پولس و نظريه حلول خدا در وجود عيسي و ذات انساني
تاريخ مسأله غنا در دوره صفوي
درآمد بحث
بحث از غنا در دوره صفوي
محمد باقر سبزواري و مسأله غنا
فيض كاشاني و مسأله غنا
موضع‌گيري بر ضد ديد‌گاه تقسيم غنا به حرام و حلال
رساله شيخ علي عاملي در ردّ محقق سبزاوري
رساله شيخ حر عاملي
رساله محمد هادي مير‌لوحي
رساله شاه محمد دارايي
رساله سيد ماجد بحراني
حيات فرهنگي و سياسي ايران در قرن دوازدهم هجري
درآمد
تتميم امل الآمل
دانش‌هاي اسلامي رايج در قرن دوازدهم
مسائل علمي بحث انگيز
گرايش‌هاي فكري انحراي
عالمان و پادشاهان
موقعيت اداري علما
عالمان شهر‌هاي مختلف
برخي از رخداد‌ها و نكته‌ها
اشاراتي در باب كتاب و كتابخانه در دوره صفوي
وضع كتاب و كتابخانه در دوره صفوي
مدرسه چهار باغ اصفهاني و كتابخانه آن
متن وقفنامه كتابخانه مدرسه چهار باغ
كتابخانه‌هاي شخصي
وقف براي استنساخ
كتابخانه شخصي فاضل هندي
كتاب‌‌هاي ديگر
تذكره نصر آبادي و اصفهان عصر صفوي
آْگاهي‌هاي اجتماعي و تاريخي در آثار سيد نعمت الله جزائري
درآمد بحث
قلندران و صوفيان
درباره طيره
شيوع طاعون در عصر وي
درباره هويزه
سيد علي خان حاكم هويزه
نقش علما در جامعه
قهوه‌خانه مدارس شيطان با قصه‌خوانان
درباره شوشتر
كارهاي شعبده‌بازانه در عصر وي
توتون و تنباكو
وضعيت شيعه در بلاد سني
اطلاعات پراكنده ديگر
اصفهان و ايران دوره اخير صفوي در نوادر ملا صالح قزويني
اصفهان دوره اخير صفوي
خانه‌هاي اصفهان
فرنگيان
اصفهان و ري برخي شهرهاي ديگر
درباره علما
حيله‌هاي شرعي
توبه فاسقان
حكايت قلندران
چند طنز درباره سفر حج
كنيزكان گرجي و هندي
درباره خليفه سلطان يا سلطان العلماء
اختلاف فقها درباره غنا
تفاوت مضمون در شعر عربي و فارسي
طيبيان بيمار‌كش
شگهاي فرهنگي و ايراني
اين زمان
نسخه‌هاي مهاجر از بلاد عربي به ايران صفوي
درآمد بحث
انتقال نسخه‌هاي آثار شيعي از مناطق عربي به ايران
نمونه‌هايي از جبل عامل
نمونه‌هايي از عراق
نمونه‌هايي از بحرين
علامه مجلسي و استفاده از نسخه‌هاي قديمي
پاره‌اي از مسائل حجاج شيعه و شيعيان مقيم حرمين شريفين در دوره صفوي
درآمد بحث
وضعيت حجاج ايراني در سفرنامه عياشي
حج اكبر و مشكلات شيعيان
كشتن علماي شيعه به جرم تلويث كعبه
سياست دولت صفوي درباره حج
مجاورت علما شيعه در مكه و مدينه
قصه‌خواني در ايران عصر صفوي
قصه‌خواني در دوره صفوي و موضع علماي شيعه
علما و قصه خواني
مخالفان و موافقان قصه ابو‌مسلم پس از كركي
علامه مجلسي و قصه خواني
كربلا و قصه خواني
وقف‌نامه نظر آقا
از خواجگان روزگار صفوي
توضيحاتي درباره وقف نامه
متن وقف‌نامه
‍[وقبات وقفي]
‍[تعيين واقف]
‍[تعيين ناظر]
‍[تعيين متصدّي]
‍[موارد مصرف]
وقف‌نامه ديگر
‍[موارد مصرف]
‍[وقف وقبات ديگر ]
‍[توليت، نظارت و موارد مصرف]
‍[وقف يك رتبه براي كاتب وقفنامه]
موقوفه شاه سلطان حسين براي سوگواري
مقدمه
روستاهاي وقف شده
جهت وقف
گواهان وقف‌نامه
متن وقف‌نامه
‍[رقبات وقفي]
‍[موارد مصرف]
گواهان
وقف‌نامه مدرسه سلطان حسينيه با مدرسه آقا كمال
شرح حال آقا كمال
متن وقف‌نامه
‍[نسخه‌هاي تهيه شده از وقف‌نامه]
‍[درخواست واقف از متولي براي واگذاري اداره امور زتبات]
‍[دو تغيير درباره متصديان اداره رقبات وقفي]
‍[فرامين شاه در بخشودگي رقبات]
‍[گواهي علما بر وقف‌نامه ]
‍[فهرست چند كتاب وقفي مدرسه ]
وصف عمارت دولت خانه شاه سلطان حسين صفوي
ميرزا محمد عليا نصر‌آبادي
صفت ايوان رفيع بنيان
تعريف آينه و آينه خانه
تعير گچكار و توصيف گچ
صفت جدول
صفت حوض‌ها و آب آن
تعريف نقاضي و نقاض كه شبيه هر چيزي را به چه نحو كشيده
وصف شبيه بزم قلم
بيان شبيه عاشق
تفضيل شبيه عر عضوي از اعضاي معشوق از سر تا پا كه نقاش كشيده
وصف شبيه عاشق و معشوق با عم
تجديد تعريف عمارت
صفت سر كار و معمار
تفضيل كار فرمودن سر كار به هر صنفي
كارفرمايي سر كار به بنا و تعريف بنا
صفت گچكار و تعير گچ
تعريف نجّاري و تجّار
تفضيل شبيه آنچه سر كار سفارش فرموده، به چه كيفيت كشيده
صفت اهتمام سر كار به عمله عمارت
مدح و ثناي بندگان شاهنشاهي ظل اللهي
ادبيات ضد مسيحي در دوره صفوي
شاه عباس و فعاليت‌هاي مذهبي مسيحيان
مير سيد احمد علوي و ردّيه نويسي بر مسيحيت
ادبيات ضد مسيحي در دوره شاه سليمان
ظهير‌الدين تفرشي
ادبيات ضد مسيحي در دوره شاه سلطان حسين
سيد محمد باقر خاتون آبادي مترجم اناجيل اربعه
تأليفات خاتون آبادي
علي قلي جديد الاسلام كشيش پرتغالي مسلمان شده
مروري بر فضاي حاكم بر علوم اسلامي در دوره اخير صفوي
پدر آنتونيو دوژزو يا عي قلي جديد الاسلام
آثار علي قلي
گرايش‌هاي مذهبي مؤلف پس از مسلمان شدن
حكمت خواني در ايراني و فرنگ
درباره كتاب سيف المؤمنين
«جروم» يا «جرانيم»
فليپ پادري و رديه علي قلي بر وي
آگاهي‌هاي وي از فرنگ، مسيحيت و مسيحيان
مؤلف و جزيره خضراء
نثر فارسي كتا
نسخه‌هاي سيف المؤمنين
پاره‌اي مسائل ديني- فرهنگي روزگار صفوي در آثار محمد تقي مجلسي
مقدمه
لوامع صاحبقراني و انگيزه تأليف‌آن
آگاهي‌هاي‌ تاريخي، مذهبي و اجتماعي در لوامع
خاطرات سفر حج
خاطره‌اي از سفر مشهد مقدس
خواندن زيارت جامعه و رياضيات و مكاشفات
مؤلف، عرفان و تصوّف و حكمت
تشيع در دمشق و جل عامل
زهد مقدس اردبيلي
درباره اصفهان
درباره استانبول
اخبار‌گرايي و اصول‌گرايي
نماز جمعه در دوره صفوي
درباره شهادت ثالثه
درباره شيخ بهائي
تعيين قبله براساس چه زيجي است
درباره غول
مباحثه با علماي اهل سنت
مؤلف و مجوسي يزدي يا كرماني
مؤلف و كتب يهود
مؤلف و تفسير مجمع البحرين
شيخ طوسي و اهل سنت
تشيع اولجايتو و آثار تاريخي بر جاي مانده از آن
ملا حسين كاشفي و اتهام تسنن در سبزوار
شيخ صفي الدين اردبيلي
سيد مرتضي و تلاش براي رسمي كردن مذهب شيعه
حكايت مير مخدوم
تشيع تيمور
كودكي مؤلف
مؤلف و صفويه
انتقال جئائز به مشاهد مرفه
نصارات و يهود مقيم اصفهان
عبدالحي رضوي كاشاني منتقد جامعه دين مدار ودوره صفوي
درباه حديقة الشيعه و مؤلف آن
ائمه جمعه و جماعات
سفر حج شيعيان و دشواري رؤيت هلال
حكم غنا و تعليم و تعلم دانش نجوم
طبقه‌بندي عالمان و فقيهان
طبقه‌بندي صوفيان
گروه‌هاي فريب‌خورده
در باب قليان
سوء عاقبت
جنبش ترجمه متون ديني به پارسي و نقش‌آن در ترويج تشيع در دوره صفوي
درآمد
معرفي تفضيلي چند ترجمه
معرفي كوتاه ترجمه‌هاي ديگر
ترجمه‌هاي ديگر
تقديم‌نامه نويسي در دوره صفوي
گزيده آثار تقديم شده به شاه سلطان حسين صفوي
گزيده كتاب‌هايي كه به نام شاه سلطان حسين صفوي تأليف شده
توتون و تنباكو در دوره صفوي
درآمد
سيد نعمة الله جزائري و توتون‌كشي
افندي و رساله كمره‌اي
رساله‌هاي علما درباره توتون‌كشي
رساله شيخ حر عاملي
بحث از قهوه در ميان اهل سنت
رساله شيخ حر عاملي درباره
استعمال توتون و گفتگوي وي با شاه سليمان
[الكلام في -حرمة القهوة]
گزارش انديشه‌هاي سياسي يك عالم شيعي صاحب منصب در دولت صفوي
درآد
آثار كمره‌اي
انديشه‌ها و افكار كمره‌اي در همم الثواقب
علما و مجتهدان تنها مرجع علمي مردم در عصر غيبت
لزوم مصاحبت شاه با علما
مفاسد ترك مصاحبت علما از سوي شاه
ضرورت حمايت مالي از علما و سپردن كارها به دست مجتهدان عادل
استمداد مؤلف از علما و شاه در برخورد با يك انحراف
كمره‌اي و مخالفت با دستور شاه به ملاصدرا در ترجمه احياء العلوم
مكافات نامه در شرح چگونگي برافتادن صفويان
سراينده مكافات نامه
تاريخ نگارش مكافات نامه
علل زوال دولت صفوي
مكافات نامه و علل زوال دولت صفوي
متن مكافات نامه
فتنه افغان و آشفتگي‌ها ايران
درآمد بحث
اشعار نديم درباره فتنه افغان
رساله طب الممالك در علل و اسباب سقوط صفويان
قطب الدين تبريزي شيرازي ذهب
قطب الدين و تصوف سياسي
درباره رساله طب الممالك
جايگاه رساله طب الممالك در متون سياسي
مروري بر رساله و تحليل آن
متن عربي رساله طب الممالك
ترجمه فارسي رساله طب الممالك
انديشه‌هاي سياسي قطب الدين تبريزي در فصل لخطاب
تعارض فقيهان و عارفان و تحليل فتنه افغان و شكست ايران
قطب الدين در جريان فتنه افغان از منظري ديگر
نامه قطب الدين به شاهزاد‌گان صفوي در آستانه فتنه افغان
علماي اصفهان در فتنه افغان
كتابنامه
نام اشخاص
نام مكان‌ها