قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

دولت عباسيان

نویسنده: طقوش محمد سهيل مترجم: جودكي حجت الله

خلاصه کتاب

عباسيان چهار دوره مختلف را در دوران حكومت راني خود پشت سر گذاشته و در مجموعه از سال 132 تا سال 656 قمري حكومت كردند. در اين سال مغولان بغداد را تصرف و دولت عباسي را ساقط كردند. دولت عباسيان يكي از طولاني ترين دولت هاي مسلمان بود كه بيش از پنج قرن صحنه سياسي ايران را در اختيار داشت. متاسفانه بنيادهاي سست فرهنگي، مذهبي و اخلاقي در اين دولت تاثيري منفي در عالم اسلام بر جاي گذاشت كتاب فوق كوشيده است تا مراحل مختلف حيات سياسي اين دولت را به اختصار بررسي كرد. و خواننده را با كليات مسائل اين دوران آشنا سازد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سخن مؤسسه
پيشگفتار
مقدمه
عصر اول عباسيان: دوران نيرومندي، گسترش و شكوفايي
فصل اول: ايجاد حكومت عباسيان
تشكيلات دعوت عباسيان
مراحل دعوت عباسي
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله ابو‌مسلم خراساني
مرحله قحطبه بن شيب
به قدرت رسيدن بني عباس
گرايش‌هاي كلي حكومت عباسي
تقسيم تاريخ حكومت عباسي
دوران اول عباسي
عصر دوم عباسي
عصر سوم عباسي
عصر چهارم عباسي
فصل دوم: ابوالعباس سفاح- ابوجعفر منصور
شناخت ابوالعباس
اوضاع داخلي در دوران ابوالعباس
اوضاع خارجي در دوران ابوالعباس
جبهه شرق
جبهه روم
وزارت در دوران ابوالعباس
ولايت عهدي- مرگ سفاح
عبدالله ابو‌جعفر منصور
شناخت ابو جعفر منصور
اوضاع داخلي در دوران منصور
عصيان عبدالله بن علي
منصور با اين مشكلات سه‌گانه چگونه روبه‌رو شد؟
سرانجام ابومسلم خراساني
پيامد‌هاي قتل ابو‌مسلم
حركت سنباد
حركت‌هاي ديگر
رابطه با علويان
قيام محمد نفس زكيه
قيام ابراهيم بن عبدالله
اوضاع در مغرب
احياي حكومت اموي در اندلس
اوضاع خارجي در دوران منصور
رابطه با رومي‌ها
ساختن شهر بغداد
ولايت عهدي- مرگ منصور
مواضع امام صادق(ع) در قبال دولت عباسي
فصل سوم: محمد مهدي- موسي هادي
شناخت مهدي
اوضاع داخلي در دوران مهدي
اصلاحات مهدي
حركت‌هاي خضمانه با عباسيان در دوران مهدي
حكت زنديق‌ها
حركت مقنع
حركت‌هاي مختلف
روابط خارجي در دوران مهد
رابطه با امويان در اندلس
رابطه با رومي‌ها
وزارت در دوران مهدي
ولايت عهدي- مرگ مهد
ابومحمد موسي هادي
شناخت هادي
اوشاع داخلي در دوران هادي
رابطه با علويان
مجازات زنادقه
ولايت عهدي- مرگ هادي
فصل چهارم: ابو‌جعفر هارون الرشيد
شناخت هارون الرشيد
اوضاع داخلي در دوران هارون
رابطه با علويان
حركت خوارج
ناآرامي‌هاي سرزمين شام
ناآرامي‌ها در آفريقيه
ناآرامي‌ها در مشرق
بد‌فرجامي‌ برمكيان
روابط خارجي در دوران هارون
رابطه با رومي‌ها
رابطه با فرنگ
انگيزه‌هاي هارون
انگيزه‌هاي شارلمان
ولايت عهدي- مرگ هارون
امام كاظم(ع) و هارون الرشيد
فصل پنجم: محمد امين- عبدالله مأمون
شناخت امين
علل اختلاف ميان امين و مأمون
الف) مشكل ولايت‌عهدي
ب)‌درگيري دو حزب عربي و ايراني
ج) چشم داشت اطرافيان
مراحل نزاع ميان امين و مأمون
مرحله گفتگو‌ها
مرحله قطعي (درگيري) نظامي
ابو‌جعفر عبدالله مأمون
شناخت مأمون
اوضاع داخلي در دوران مأمون
اوضاع بغداد در اغاز دوران مأمون
بيعت با علي بن موسي الرضا(ع)
امام رضا(ع) و مأمون
عكس العمل امام(ع)
برخورد‌هاي ديگر امام رضا(ع) و مأمون
رخداد‌هاي بازگشت به بغداد
حركت‌هاي مخالف با حكومت
الف) حركت‌هاي علويان
حركت ابوالسرايا
حركت محمد بن جعفر صادق(ع)
ب) حركت‌هاي غير علوي
حركت نصر بن شبث
حركمت زط(كولي و جث)
ناآرامي در مصر
حركت بابك خرمي
علم در دوران مأمون
روابط خارجي در دوران مأمون
رابطه با روم
مرگ مأمون
فص ششم: محمد معتصم- هارون واثق
شناخت معتصم
اوضاع داخلي در دوران معتصم
حركت‌هاي علوي
جايگاه امام جاد(ع) در اين روزگار
حركت زط(كولي‌ها)
پيروز بر حركت بابك
حركت مازيار
پيدياش عنصر ترك
پيروزي بر افشين
روابط خارجي در دوران معتصم
رابط با رومي‌ها
مرگ معتصم
ابو‌جعفر هارون واثق
شناخت واثق
اوضاع داخلي در دوران واثق
مرگ واثق
عصر دوم عباسي: دوران نفوذ عنصر ترك
ماهيت عصر دوم عباسي
فصل هفتم: اوضاع داخلي حكومت عباسي
فصل هفتم: اوضاع داخلي حكومت عباسي
الف) رابطه با تركان
ب) ظهور نظام اميرالامرايي
ج) حركت زنگيان
ماهيت حركت و هدف‌هاي آن
انگيزه‌هاي پاسخ به دعوت او
درگيري با حكومت- پايان حركت
د) رابطه علويان
زيديه
اسماعيليه
قرامطه
ايجاد حكومت فاطميان
سياست متوكل در برابر امام هادي(ع)
وكلاي امام هادي(ع) و اختيارات انان
امام عسكري(ع) در سامرا
حضرت مهدي(ع) و نوّاب خاصه
1. عثمان بن سعيد عمر سمّان
2. ابو‌جعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمري
3. ابوالقاسم حسين بن روح
4. ابوالحسن علي بن محمد سمري
جريان رو به رشد تشيع در دوران غيبت صغرا
فصل هشتم: اوضاع داخلي حكومت عباسي
حكومت طاهريان
حكومت صفاريان
حكومت سامانيان
حكومت طولونيان
تأسيس حكومت طولونيان
روابط احمد بن طولون با خلافت عباسي
رابطه خمارويه با خلافت عباسي
پايان حكومت طيولونيان
حكومت اخشيديان
تأسيس حكومت اخشيديان
رابطه اخشيديان با خلافت عباسي
فصل نهم:اوضاع خارجي حكومت عباسي
رابطه با رومي‌ها
عصر سوم عباسي: دوران نفوذ آل بويه ايراني
اسامي اميران ال بويه و مدت امارت هر يك از آنان
الف)‌در فارس
ب) در عراق، اهواز و كرمان
ج) در ري، اصفهان و همدان
فصل دهم: خلافت عباسي و آل بويه
تأسيس حكومت آل بويه
رابطه حكومت عباسي با آل بويه
پايان كار آل بويه
عصر چهارم عباسي: دوران نفوذ سلجوقيان ترك
عصر تركان سلجوقي
سلاجقه بزرگ در خراسان و ايران
سلاجقه عراق
فصل يازدهم: پايان حكومت عباسي
خلافت عباسي و تركان سلجوقي
ايجاد حكومت سلجوقيان
اوضاع داخلي به بغداد به هنگام خيزش سلاجقه به سمت غرب
ورود سلجوقيان به بغداد
رابطه ميان خلافت عباسي و سلطنت سلجوقي
دوران پاياني حكومت عباسي
حكومت‌هاي اتابكان- شاهات- مغول
پيدايش مغول
شرايط گسترش مغول به سوي جهان اسلامي
سقوط حكومت عباسي
خاتمه
منابع و مآخذ
منابع عربي
منابع فارسي
منابع لاتين
منابع ضمائم
فهرست نام اشخاص و مكان‌ها