قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

دولت ايوبيان

نویسنده: طقوش محمد سهيل مترجم: ناصري طاهري عبدالله

خلاصه کتاب

دولت ايوبي يكي از دولت هاي مشهور اسلامي است كه به دست صلاح الدين ايوبي فرزند نجم الدين و در منطقه اي بين مصر تا جزيره فرانسه تاسيس و جانشين دولت اتابكان شد. اين دولت در يكي از بحراني ترين روزگاران شامات بر سر كار آمد، روزگاري كه دشمنان صليبي جهان اسلام را در معرض شديدترين هجوم هاي خود قرار داده بودند و با تحميل يك جنگ مذهبي طولاني قصد نابودي اسلام و چپاول سرزمين هاي اسلامي را داشتند. بيشتر مطالب اين كتاب شرح جنگ ها و نبردهاي ايوبيان با صليبي هاست. تعصب صلاح الدين ايوبي بر ضد تشيع يكي از مهم ترين نقاط ضعت اوست مع الاسف كمتر در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته است. دولت ايوبي پس از قريب يكصد سال حكومت قدرت خوي شرا از دست داد و حكومت شامات را به مماليك سپرد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سخن پژوهشكده
پيشگفتار
سخن مترجم
بخش اول: ايوبيان در عصر صلاح الدين
فصل اول: تأسيس دولت ايوبي
اوضاع سياس خاور نزديك پيش از دولت ايوبي
ريشه تاريخي ايوبيان
صلاح الدين وزير در مصر
نخستين مشكلات سياسي صلاح الدين
تهاجم صليبي- بيزانسي به دمياط(565ق/ 1169م)
اواضع داخلي مصر
محاصره دمياط و ناكامي حمله
نجم الدين ايوب، فرستاده نور‌الدين محمود به مصر
سياست صلاح الدين در مصر
زمينه ساز براي تغيير مذهب
پايان دولت فاطمي و روابط صلاح الدين و نور‌الدين
روابط صلاح الدين و نور الدين محمود بعد از دولت فاطمي
كوشش‌هاي نهايي براي باز‌گرداندان حكومت فاطمي به مصر
توطئه‌ عماره يعني
قيام كنز‌الدوله
سياست خارجي صلاح الدين
الحاق با‌ختر نزديك
الحاق يمن
فتح سرزمين توبه
فصل دوم: گسترش حكومت ايوبيان به سرزمين‌هاي شام و جزيره
وضعيت سياسي در سرزمين شام پس از مرگ نور‌الدين محمود
دورانديشي سياسي صلاح الدين پس از مرگ نور‌الدين محمود
صلاح الدين در سرزمين شام
الحاق دمشق
حمله صلاح الدين به حلب
نبرد«قرون حماة»
آخرين تلاش براي دور كردن صلاح الدين از سرزمين شام
نبرد«قرون حماة»
آخرين تلاش براي دور كردن صلاح الدين از سرزمين شام
نبرد «قرون حماة»
آخرين تلاش براي دور كردن صلاح الدين از سرزمين شام
نبرد تل السلطان
مرگ سيف الدين غازي دوم و فرمانروايي عزالدين مسعود اول
تلاش‌هاي صلاح الدين براي نضمان موصول و حلب
وضعيت سياسي حلب پس از مرگ صالح اسماعيل
اولين محاصره موصل
انضمام سنجا
انضمام«آمد»
انضمان حلب
پيامد‌هاي انضمام حلب
محاصره دوم موصل
پايان درگيري ميان صلاح الدين و عز‌الدين مسعود اول
اقدام براي الحاق خلاط
الحاق صوم موصل
پيامد روابط صلاح الدين با خاندان زنگي
فصل سوم: روابط ايوبيان با دولت‌ها و امارات‌هاي اسلامي
رابطه با خلافت عباس
رابطه با سلجوقيان روم
نخستين رويارويي صلاح الدين و قليچ ارسلام دوم
رويارويي دوم صلاح الدين با قليچ ارسلام دوم
قليچ ارسلان دوم ميان صلاح الدين و فريدريك بارباروس
روابط با نزاريان
ريشه‌هاي تاريخي
اقدامات حشيشيان با «نزاريان»‌بر ضد صلاح الدين
فصل چهارم: روابط ايوبيان و بيزانس
چرخش سياسي بيزانس در برابر ايوبيان
نزديكي ايوبيان و بيزانس در زمان اندرونيكوس كومنن
جلوس خاندان انجليوس بر تخت پادشاهي قسطنطنيه
نزديكي ميان صلاح الدين و اسحاق دوم آنجليوس
گفت و گو‌هاي ايوبيان و بيزانس درباره حمله سوم صليبي‌ها
پيامد روابط ايوبيان و بيزانس
فصل پنجم: روابط صليبي- ايوبي(دوره اول)
سياست صلاح الدين در دفاع از مصر
شكاف در جبهه صليبي
تجاوز صليبي‌ها به قلمرو صلاح الدين
سلطنت صليبي ها به قلمرو صلاح الدين
سلطنت صليبي و مشكل جانشيني
حمله صليبي‌ها به حمص و حماة
حمله صليبي‌ها به حارم
نبرد رمله و پيامد‌هاي آن
پيامد‌هاي نبرد در رمله براي صلاح الدين
پيامد نبرد براي صليبي‌ها
نبرد تل القاضي
اتش‌بس ميان صلاح الدين و بالدوين چهارم
فصل ششم: روابط ايوبيان و صليبي‌ها(مرحله دوم)
پيروزي در حطين
تداوم اختلافات داخلي ميان صليبي‌ها
نقض پيمان آتش بس با صلاح الدين به دست رينالد شانيون
نبرد قلعه كوكب
حمله صلاح الدين ايوبي به بيروت
رينالد شاتيون در درياي سرخ
حمله صلاح الدين به قلعه كرك
وضعيت صليبي‌ها بعد از مرگ بالدوين چهارم
مرگ بالدوين پنجم و تأثير آن بر وضعيت صليبي‌‌ها
جنگ حطين
نقض مجدد صلح رينالد شاتيون با مسلمانان
برخودر در عين الجوزه
آمادگي پيش از جنگ
حوادث جنگ
بعد از جنگ
عقل پيروزي در جنگ حطين
پيامد‌هاي جنگ حطين
فصل هفتم: روابط ايوبيان و صليبي‌ها
گشودن قلعه طبريه
فتح عكا
فتح شهر‌هاي منطقه الجلبل
گشوده شدن شهرهاي ساحلي
فتح عسقلان
گشودن بيت المقدس
محاصره صور
گشودن كرك و شوبك
حركت به سمت شمال
فصل هشتم: روابط ايوبيان و صليبي‌ها(مرحله دوم)
ياري خواستن صليبي‌ها از اروپاي غربي
حركت امپراتو آلمان، فريدريك بارباروس، به سمت شرق
محاصره عكا به دست صليبي‌ها
پادشاهان فارنسه و انگليس در عكا
سقوط عكا
به دنبال سقوط عكا
نتايج نبرد أرسوف
حوادث سياسي پس از نبرد أرسوف
نبرد باقا
صلح رمله
پيامد صلح رمله
نتايج جنگ سوم صليبي
درگذشت صلاح الدين
فصل نهم: شخصيت صلاح الدين
ويژگي‌هاي نظامي صلاح الدين
سيماي سياسي و حكومتي صلاح الدين
تأسيسات ساختماني صلاح الدين
تقواي صلاح الدين
اما درباره زكات او
اما حج او
علم صلاح الدين
بخش دوم: ايوبيان در عصر جانشينان صلاح الدين
فصل دهم: عادل و يكپارچگي دوباره دولت ايوبي
اوضاع دولت ايوبي پس از فوت صلاح الدين ايوبي
منازعه ايوبيان با يكديگر
فصل يازدهم: روابط ايوبيان با زنگبان و سلجوقيان در عهد عادل
از سرگيري دشمني ميان زنگيان و ايوبيان در پي مرگ صلاح الدين
روابط در دوران ارسلام شاه اول
رويارويي ايوبيان و زنگيان در ماردين
پيمان چهار جانبه بر ضد عادل
همكاري ايوبي- زنگي در محاصره ماردين
درگيري دوباره با عادل
مناسبات در دوره عز‌الدين مسعود دوم
مناسبات ايوبي- سلجوقي در عهد عادل
درگيري در شمال شام
تلاش كيكاوس براي پيشروي به حلب
فصل دوازدهم: مناسبات ايوبيان و صليبي‌ها در روزگار عادل
برپايي دولت جديد بيت المقدس
استمرار مناسبات دوستي ميان ايوبيان و صليبي‌ها در دولت بيت المقدس
صليبي‌ها آلماني
تجديد پيمان صلح با دولت بيت المقدس
مشكل به ارث بردن انطاكيره
برخورد ميان مسلمانان و صليبي‌ها
گروه‌هاي فلمينگي
امضاي مجدد پيمان صلح با دولت بيت المقدس
ز و خورد با صليبي‌ها در طرابلس
صلح دوباره دولت بيت المقدس
فصل سيزدهم: روابط ايوبي- صليبي در اواخر عصر عادل و اوايل عصر فرزندش، كامل محمد
حمله پنجم صليبي به مصر و نتايج آن
علل جنگ
كنگره لاتيران
موضع اشراف و پادشاهان اروپا درباره حمله
پيشقراولان هجوم- پادشاه مجارستان در بلاد شام
فراهم كردن تجهيزات لازم براي جنگ
ورود صليبي‌‌ها به دمياط
وضعيت در شام
آغاز عمليات نظامي- سقوط برج سلسله
درگذشت عادل
وضعيت نظامي در دمياط پس از سقوط برج سلسله
وضعيت نظامي در بلاد شام پس از سقوط برج سلسله
رسيدن كمك‌هاي صليبي از اروپا
سقوط عادليه
زد و خورد نظامي در مقابل دمياط
پيشنهاد صلح كامل محمد به صليبي‌ها
سقوط دمياط
تأثيرات سقوط دمياط
وضعيت نظامي در شام بس از سقوط دمياط
از سر گرفتن پيشنهاد صلح كامل محمد به صليبي‌ها
پيشروي صليبي‌ها به سوي قاهره
پيشنهاد صليبي‌ها به سوي قاهره
پيشنهاد صلح بيلاژيوس به مسلمانان
علل شكست حمله
فصل چهاردهم: ايوبيات در دوره كامل محمد
تجزيه دولت ايوبي بين فرزندان ملك عادل
اختلاف ميان پسران عادل
پريشان حالي در جزيره و شمال شام
همكاري ايوبيان و سلجوقيات
برورد ايوبيان و سلجوقيان روم
روابط ميان ايوبي‌ها و صليبي‌ها: جنگ ششم صليبي
فريدريك دوم در عكا
توافق يافا
پيامد‌هيا توافق يافا
فريدريك دوم در بيت المقدس
بازگشت فريدريك دوم به اروپا
فصل پانزدهم: ايوبيان در زمان نجم الدين ايوب
روابط داخلي شاهان و امراي ايوبي
روابط ايوبي‌ها و سلجوي‌ها
روابط ايوبي‌ها و صليبي‌‌ها
ورود‌ گروهاي فرانسوي به مشرق
حمله صليبي‌ها به جنوب شام
جنگ غزه
سرانجام گروه‌هاي فرانسوي
ورود گروه‌هاي انگليسي به شرق
درگيري داخلي ميان صليبي‌ها در شرق
توافق دمشقي‌ها و صليبي‌ها
پس گرفتن بيت المقدس به وسيله خوارزمشاهيان
جنگ اريبا
بازگردانده شدن عسقلان به دست صالح ايوب
جنگ هفتم صليبي، حمله به مصر
عوامل حمله
مقدمات حمله
سفر دريايي لويي نهم به مصر
ورود صليبي به دمياط
حمله صليبي‌ها به قاهره
شكست صليبي‌ها در منصوره
سرانجام ايوبيان
فرماندهي توران شاه در جنگ نهايي با صليبي‌ها
لويي نهم در اسارت
كشته شدن توران شاه پايان حكومت ايوبيان مصر
ظهور دولت مماليك در مصر
ريشه مماليك
مماليك در مصر
اوضاع سياسي مصر پس از كشته شدن توران شاه
اوضاع سياسي در بلاد شام پس از كشته شدن توران شاه
مناسبات ايوبي- مملوكي در دوران شجرة الدر و المعز ايبك
عهد منصور نورالدين علي
دوران قدوز
دوران ركن الدين بيبرس بند‌قداري
مناسبات ايوبي- مغولي
پيشروي مغول به طرف بغداد
مغول در شاه- پايان حكومت ايوبيان
منابع و مآخذ
الف) منابع عربي
ب) منابع فارسي
فهرست اعلام و اماكن