ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت


خلاصه کتاب

دولت سلجوقي از دولت هاي بزرگ تاريخ اسلام و ايران است كه هم زمان با افول خردورزي علوم عقل در جغرافياي اسلام شكل گرفت و در اين مسير نقش مهمي داشت. سلاجقه كه از تبار تركان غر بودند، در برخورد با مراتع ماوراءالنهر نشيفته آن شدند و بعد از مدتي با غلبه بر غزنويان، قدرت بلامنازع خراسان گشته و با اعلان تبعيت از خلافت عباسي، به تحكيم دولت و تثبيت مشروعيت سياسي خود پرداختند.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سخن پژوهشگاه
پيشگفتار
مقدمه
بخش اول: سلجوقيات در تاريخ
فصل اول: شاخه‌هاي سلجوقيان
1. سلجوقيان ايران
2. سلجوقيان عراق
3. سلجوقيات كرمان(آل قاورد)
4. سلجوقيان روم
5. سلاجقه شام
فصل دوم: دولت‌هاي معاصر سلجوقي
1. غزنويان
2. فراختاييان
3. خوارزمشاهيان
4. پادشاهان غو
5. پادشاهان جبال
6. غزها
7. اتابكان
7-1. اتابكان اذربايجان و عراق
7-2. اتابكان سلغري
7-3. اتابكان موصل، شام و ديار بكر
8. خلافت عباسي
9. اسماعيليان و سلاجقه
نقش الموت و ساير قلاع در تاريخ اسماعيليان
10. صليبي‌ها
10-1. چهار دولت صليبي در مشرق
10-2. ظهور اتابكان و غلبه بر نخستين امير نشين صليبي
10-3. طبل دومين جنگ نواخته شد
10-4. صلاح الدين ايوبي و باز‌پس گيري بيت المقدس
10-5. اختلاف دو كليسا و ادامه جنگ صليبي
10-6. جنگ ششم و آشفتگي خاندان ايوبي
10-7. هفتمين نبرد
بخش دوم: جامعه م ذهب در عصر سلجوقي
1. اوضاع اجتماعي
2. اوشاع ديني
2-1. سياست مذهبي سلاطين سلجوقي
2-2. سياست مذهبي خواجه نظام الملك
2-3. ويژگي‌هاي فرقه‌هاي اسلامي در عصر سلجوقي
2-4. مكانهاي بحران‌زا و درگير جنگ‌ها فرقه‌اي
الف) آوه و ساوه، تضاد شيعه و سني
ب) اصفهان و جنگ فرقه‌اي
ج) ري، مركز تشيع
د) قزوين دالسّنه
هـ) قم، شهر شيعه
و) كاشان، حصن شيعه
ز) غرب ايران به مركزيت همدان
3. ساختار حكومت سلجوقي
بخش سوّم: تمدن اسلامي در عصر سلجوقي
1. هنر
1-1. مأذنه‌ها و برج‌ها
1-2. كنده‌كار وتزيينات
1-3. خطاطي
1-4. تذهيب
1-5. تصوير‌گري
1-6. جلد سازي
1-7. كنده كاري روي چوب
1-8. فرش بافي
1-9. شيشه‌گري
1-10. سفالگري
1-11. فلز‌كاري
2. ادبيات
2-1. آثار منثور دوران سلجوقي
الف) كتابهاي و رساله‌هاي عرفاني
ب) كتابهاي ديني و مذهب
ج) كتابهاي تاريخي
د) رساله‌هاي ادبي خاص
هـ) كتابهاي داستاني، اجتماعي و اخلاقي
و) كتابهاي ادبي
ز) كتابهاي علمي
ح) كتابهاي پزشكي
ط) كتابهاي رياضي و هيئت و نجوم
2-2. اثر منظوم دوران سلجوقي
الف) مشخصات اشعار فارسي در عصر سلجوقي و مهم‌ترين ويژگي‌هاي آنها
ب) جايگاه شاعران در عصر سلجوقي
ج) موضوعات شعر
مديحه سرايي
ظنر و هجو
داستان ‌سرايي
موعظه و حكمت
هـ) اشعار عاشقانه
د) شعراي عصر سلجوقي
ابوسعيد ابوالخير
بابا طاهر عريان
اسدي طوسي
فخر الدين اسعد گرگاني
ازرقي
قطران تبريزي
ناصر خسرو
خواجه عبدالله انصاري
ابوطاهر خاتوني
ابيوردي
سنائي
منتجب الدين بديع
عمر خيّام
مسعود سعد سلمان
معزّي
عمعق بخارايي
اثير الدين فتوحي
لوحد الدين انوري
سمائي مروزي
سيد حسن غزنوي
جمال الدين اصفهاني
عجبي خجندي
نظامي عروضي سمرقندي
رشيد وطواط
خاقاني
ظهير فاريابي
نظامي گنجوي
فريد الدين عطار
3. علوم عقل و نقلي
3-1. علم قرائت
3-2. علم تفسير
3-3. علم حديث
3-4. علم فقه
3-5. علم كلام
306. علم حكمت
3-7. علم رياضي و نجوم
3-8. علم طب
3-9. علم لغت
بزرگ‌ترين علماي لغت در عصر سلجوقي
فهرست منابع
فارسي و عربي
ج) لاتين
فهرست اسامي و اماكن

موارد بیشتر arrow down icon