قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

جرم و جرم شناسي، متن درسي نظريه هاي جرم و كجروي

نویسنده: وايت رابرت داگلاس

خلاصه کتاب

كتاب حاضر متن درسي روزآمد و معتبري درحوزه نظريه هاي جرم و كجروي است كه تحت عنوان جرم و جرم شناسي توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ شده و نيازهاي آموزشي و پژوهشي رشته هاي متفاوت جامعه شناسي، حقوق و مانند آن را در مقطع هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد برمي آورد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

فهرست جدول‌ها
سخن پژوهشگاه
سخن مترجم
پديده‌هاي حقوقي و مطالعات اجتماعي
مطالعات جرم شناسي: واگرايي‌ها و پيامد‌هاي آن
ايران و مطالعات تجربي جرم و كجروي: بود، بايد‌ها
تلاش‌ها همكاران مترجم
درباره اين كتاب
درباره اين نويسندگان
درباره اين ترجمه
تشكر و تقدير
فصل نخست: مطالعه جرم
جرم شناسي به عنوان يك قلمرو تحقيقي
تعريف جرم
تعريف‌هاي قانوني و جامعه شناختي جرم
ساخت‌ها و معاني تاريخي جرم
تصوير‌هاي رايج رسانه‌‌اي درباره جرم
سنجش جرم
ديد‌گاه‌هاي جرم شناختي
سطح‌ها تحليل
جهت‌گيري‌هاي سياسي
نتيجه‌گيري
فصل دوم: نظريه كلاسيك
مقدمه
زمينه اجتماعي
مفاهيم اساسي
تحولات تاريخي
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل سوم: اثبات‌گرايي و زيستي و رواني
مقدمه
زمينه اجتماعي
مفاهيم اساسي
تحولات تاريخي
اثبات‌گرايي زيستي
اثبات‌گرايي رواني
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل چهارم: نظريه فشار
مقدمه
زمينه اجتماعي
مفاهيم اساسي
تحولات تاريخي
جرم و فرصت
جرم و فرهنگ
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل پنجم: ديد‌كاه برچسب زني
مقدمه
زمينه اجتماعي
مفاهيم اساسي
تحولات تاريخي
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل ششم: جرم شناسي ماركسيستي
مقدمه
زمينه اجتماعي
مفاهيم اساسي
تحولات تاريخي
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل هفتم: ديد‌گاه فمنيستي
مقدمه
زمينه اجتماعي
فمنيسم ليبرال
ماركسيسم فمنيسم
فمنيسم سوسياليست
فمنيسم فرهنگي
جرم زنان
مفاهيم اساسي
تحولات تاريخي
تبيين‌هاي زيستي
نظريه‌هاي جامعه پذيري
پاسخ جرم شناسان فمينيست
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل هشتم: جرم شناسي راست جديد
مقدمه
زمينه اجتماعي
مفاهيم اساسي
ديد‌گاه اختيار‌گري جناح راست
ديد‌گاه سنت‌گراي محافظه‌كرا
تحولات تاريخي
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل نهم: واقع‌گرايي چپ
مقدمه
زمينه‌ اجتماعي
مفاهيم اساسي
تحولات تاريخي
روايت‌هاي نخستين
موج دوم
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل دهم: نظريه جمهوري خواه
مقدمه
زمينه اجتماعي
مفاهيم اساسي
تحولات تاريخي
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل يازدهم: ديد‌گاه جرم شناسي انتقادي
مقدمه
زمينه اجتماعي
مفاهيم اساسي
جرم شناسي ساختار‌گرا
پسانو‌گرايي
تحولات تاريخي
نمونه‌هاي معاصر
نقد و بررسي
نتيجه‌گيري
فصل دوازدهم: نتيجه‌گيري
فهرست منابع
منابع مورد استفاده در ترجمه
منابع فارسي
منابع انگليسي
واژه‌نامه
نمايه موضوعي
نمايه واژگان شرح شده در پاورقي
معادل‌هاي فارسي
واژگان انگليسي
فهرست جدول‌ها
جدول101: تعريفي راديكال از جرم
جدول201: نظريه كلاسيك
جدول301: رويكرد‌هاي اثبات گرا
جدول401: نظريه فشار
جدول 501: ديد‌گاه برچسب زني
جدول601: ديد‌گاه جرم شناسي ماركسيستي
جدول701: ديد‌گاه‌اي فمينيستي
جدول801: اختيار‌گرايي جناح راست
جدول901: ديد‌گاه واقع‌گرايي چپ
جدول10.1: نظريه جمهوري خواه
جدول11،1: جرم شناسي ساختار‌گرا
جدول11،2: يسانوگرايي
جدول12،1: فرض‌هاي زير بنايي نظريه‌هاي جرم شناختي