قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

كارآفريني در نظام ارزشي

نویسنده: خنيفر حسين

خلاصه کتاب

با مطرح شدن كارآفريني به عنوان موتور مرحك توسعه اين موضوع توجه صاحبنظران حوزه هاي مختلف علمي بويژه اقتصاد، روانشناسي، جامعه شناسي، و مديريت را به خود جلب نمود و طيف وسيعي از تئوري هاي كارآفريني پا به عرصه وجود نهاد. از جمله مباحث جديد در حوزه كارآفريني مفهوم كارآفريني مذهبي بود. در كارآفريني مذهبي تلاش مي شود تا ارزش هاي حاكم بر جامعه كه منبعث از باورهاي ديني و سيره عملي و نظري بزرگان ديني است در فعاليت هاي كارآفرييني تبلور يابد. از آنجا كه حالكميت ارزش هاي اسلامي در تمامي اركان اقتصادي و اجتماعي جامعه بويژه فعاليت هاي كارآفرينان و امور مربوط به كسب و كار از مفروضات انساني حكومت ديني در جامعه اسلامي ايران است لذا در جامعه ما كارآفريني مذهبي و ارزشي اهميتي دو چندان پيدا كند...


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مدخل
بخش اول: كليات كارآفريني در نظام ارزشي
فصل1: كليات كارآفريني در نظر‌گاه ارزشي(تاريخي، ديني، فلسفي)
مقدمه
نگاه تاريخي
تعريف و بررسي كار و كارآفريني
جايگاه كار در نظام ارزشي
كارآفريني و مالكيت
ديد‌گاه شهيد صدر
اشكال متفاوت كار
اسلام، انسان و كار
جرات كارآفرينانه در نگاه ارزشها
كار و زهد در نظر‌گاه ارزشي
اسلام و كارآفريني
كارآفرين در منطق دين
باورمند كارآفرينانه در عرصه ارزشها
بحث و بررسي
فصل2: كسب و كار و كارآفريني در متون ديني و علمي
مقده
كارآفريني در گردونه تاريخ اديان
تمثيل تورات
كار و كوشش
كارآفريني در ادبيات مديريت
انتظارات كارآفرينانه
مربع كارآفريني نگاه ارزشي
مكتب اقتصادي اسلام
فصل3: تعاريف، برداشت ها و ويژگي‌هاي كارآفريني از ديد‌گاه صاحبنظران و نظام ارزشي
مقدمه
تعرايف و نظرگاه‌‌ها
كارآفريني در منابع بومي
تعريف كارآفريني
تنوع برداشت‌ها واژه كارآفريني
تحولات بيست ساله واژه كارآفريني
كارآفرينان چه كساني هستند؟
كارآفرين كيست؟
مورد كاوي
نقش كارآفرين
وظايف هشت گانه كارآفرين
ضرورت كارآفريني در نظام ارزشي
كار مبناي درآمد در نظام ارزشي
عبادت و كار
فراغت و استراحت
هدف كارآفريني در نظام ارزشي
انتخاب شغل
نوع كار و كارآفريني در نظام ارزشي
انتخاب شغل
نوع كار و كارآفريني در نظام ارزشي
مورد كاوي
مالكيت و كار در نظام ارزشي
مالكيت خداوند
جنبه اجتماعي مالكيت و كارآفريني
ماهيت انسان كارآفرين در نظام ارزشي
قرآن وكارآفرينان
بررسي ديد‌گاههاي اقتصادي و نظام ارزشي
قرآن و كارآفرينان
بررسي ديد‌گاههاي اقتصادي و نظام ارزشي
اقتصاد و ارزشها
ويژگيها انسان كارآفرين از ديد‌گاه اسلام
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
صفات و مشخصات و وظايف مديران كارآفرين(رفتار حرفه‌اي اسلامي)
مورد كاوي
بهره‌گيري از منابع اقتصادي در سايه كارآفريني
كارآفرين چگونه كارآفريني مي‌كند؟
كار آفرين در كلام قدسي
كارآفريني و نوآوري
اهداف اقتصاد اسلام در مقوله كارآفريني
1. حاكميت سياسي اسلام و اصالت كار
2. تحكيم ارزشهاي اسلامي و كار
3. عدالت اجتماعي و ترويج كار
4. استقلال اقتصادي(عدم وابستگي)
5. اقتدار اقتصادي در سايه كار
6. توسعه و رشد
كارآفريني مولد
شكوفايي استعداد‌هاي نهفته در كارآفريني
كار در بعد خانوادگي
كار در بعد جامعه و تأكيد صريح پيامبر(ص)
مورد كاوي: ديد‌گاه خواجه بوسعيد
كارآفريني و رضايتمندي
نظر ابن خلدون
بخش دوم: كسب و كار و كارآفريني در نظام ارزشها
فصل4: كسب و كار و كارآفريني در نگاه وحياني(قرآن كريم)
مقمه
كار در نگاه ديني
كار و كارآفريني در قرآن
نمونه: مدخل‌هاي كار و كارآفريني در آيات و روايات
نگرش تاريخي
تدبير امور اقتصادي و كار در قرآن كريم
تجلي توحيد در اقتصادي كسب و كار
كسب و كار در پتو تزكيه
نگرش به ثروت در قرآن كريم
مطالعه موردي قرآن كريم
سرزنش غناي همراه با اترلف
رابطه مثبت بين ثروت و سركشي
نيكوكاري و كار نيك در قرآن كريم
كار متعادل منشأ حركت به سوي هدف
نكته كارآفرينانه
معيار‌هاي زندگي و كار سالم در قرآن
رشد هماهنگ و متوازن همه ابعاد انساني
عوامل و موانع وصول به زندگي اثر‌بخش ويژگي‌هاي كارآفرينان در قرآن كريم
زمان كار‌آفريني شايسته
عوامل زمينه ساز توليد
سرمايه‌گذاري و كارآفريني در قرآن كريم
مورد كاوي قرآني
برنامه ريزي كارآفرينانه قرآني
كارآفريني در حمل و نقل و ارتباطات
نكته كارآفرينانه
بهره‌وري و كارآفريني در قرآن كريم
رعايت ارزش‌ها در توليد كارآفرينانه
نقش وحي در توليد و كارآفريني
الف) صنعت كشتي سازي
ب) ذوب فلزات، ريخته‌گري و صنعت زره سازي
ج) مسكن
د) علم و حكمت
فصل5: كارآفريني در حيات و سيره پيامبران الهي
مقدمه
كارآفريني در سيره انبياي الهي
داود پيامبر و كار
ادريس پيامبر و كار
كار و كارآفريني در سيره پيامبران
پيشوايان و كار
نقش كسب و كار اقتصادي در زندگي
رابطه اقتصاد و اخلاق(كار و رفتار)
رابطه فقر و انحراف
اصل مالكيت
توصعه، رشد و كارآفريني در نظام ارزشي
تحليل مقوله توسعه در نظام ارزشي
تأكيد قرآن بر كارآفريني خلاق
فصل6: نظر‌گاه حضرت رسول اكرم(ص) در باب كسب و كار و كارآفريني
مقدمه
پيامبر اكرم(ص) و كار جهت تأمين معاش
كارآفرينان و سازمانها كارآفرين
استقلال و فرديت در كارآفريني
ارزش كار در سنت حضرت رسول اكرم(ص)
دانش‌جويي و كار
كار و كوشش(خلق فرصتها)
مورد كاوي
مورد كاوي
كارآفريني در بعد فردي
ديد‌گاه پيشوايان درباره كار و كارآفريني
پيامبر (ص) و كار در باغ
پيامبر (ص) و كار در منزل
فرمول زندگي اجتماعي پيامبر (ص)
فصل7: كم كاري و بيكاري در نظر‌گاه پيامبر اكرم(ص)
مقدمه
تأكيد پيامبر بر كار چ
نگاهي به عواقب كم كاري
تأثير عوامل طبيعي و جغرافيايي در بيكاري
عوامل اجتماعي
عواقب رواني كم كاري و بيكاري از نظر پيامبر اكرم(ص)
تقواي اجتماعي كار
عواقب اجتماعي كار
عواقب اجتماعي كم كاري و بيكاري
عواقب عمل كم كاري و بيكاري
بخش سوم: كسب و كار كارآفريني در نظام ارزشها(فعاليت كشاورزي)
فصل8: كارآفريني پيشوايان در فعاليت كشاورزي
مقدمه
كار و كوشش از منابع اصلي پيشوايان
اهميت كار در روايات
كار و كارآفريني در نظام ارزشي و پيشوايان دين
بهترين كار
كشاورزي و كارآفريني
كشاورزي يكي از منابع مالي پيشوايان
كشاورزي در نظر و سيره پيشوايان
كنجهاي جاودان
گنجينه‌‌هاي خدا در روي زمين
كشاورز از ديد‌گاه نهج‌البلاغه
توصيه و توجه پيامبر و ائمه به كشاورزي
فعاليت اهل بيت(عليهم‌السلام) در زمينه كشاورزي
الگو‌هاي زنده
پيامبر اكرم(ص) و كشاورزي
تأمين مصرف ساليانه پيامبر از زراعت
اميرمؤمنان(ع) و كشاورزي
امير مؤمنان(ع) و حفر قنات
قنات ابن نيزر
امام علي (ع) در هيئت كارآفرين بخشنده
كارآفرين بخشنده
كار و كوشش در نظر‌گاه حضرت امام علي(ع)
امام سجاد(ع) و كار كشاورزي
دستگيري از درماندگان
امام باقر(ع) و كشاورزي
مورد كاوي
ارزش كار در فرهنگ ملي ما
امام صادق(ع) و كشاورزي
امام هفتم(ع) و كشاورزي
امام هشتم(ع) و كشاورزي
نگاه وحياني
پاسخ به يك سؤال
فصل9: كارآفرين خلاق حضرت امام علي(ع)
امام علي(ع) و كارآفرين ارزشي
امام علي(ع) كارآفرين خلّاق
جايگاه كارآفرين در نگاه امام علي(ع)
كار و زندگي
كار و سرور
كار برتر در نگاه امام علي(ع)
امير مؤمنان(ع) و كار(مطالعه موردي)
اصول بنيادين كارآفريني
ويژگي‌هاي كارآفريني با الهام از كلام امام علي(ع)
چرخه توليد و كارآفريني
دسته اول: ويژگي‌هاي فردي - اجتماعي كارآفرين از ديد‌گاه امام علي(ع)
دسته دوم: ويژگي‌هاي رواني-روحي كارآفرين
دسته سوم: ويژگي‌هاي اقتصادي كارآفرين
دسته چهارم: ويژگي‌هاي جسمي كارآفرين- از ديد‌گاه امام علي(ع)
مشروعيت كار در نگاه امام علي(ع)
امام علي(ع) و كارآفرين فقر‌زدا
فصل10: كسب و كار و كارآفريني در منظر جامعه شناختي امام علي(ع)
كسب و كار كارآفريني در منظر جامع شناختي امام علي(ع)
1. هنجار
2. ارزش
3. فرهنگ
هنجار آفريني مقدمه كارآفريني
سنت رفتاري امام علي(ع)
نمونه وقف‌نامه كارآفرينانه
سنت گفتاري امام علي(ع) و كار
الف. هنجاري بودن كار(ناهنجار بودن تنبلي)
ب. ارزشي بودن كار
بهره‌وري كار
شكوفايي بخش‌هاي مهم اقتصادي
راهبرد‌هاي
1. اصل درآمد
2. شرايط كلي ساختار متناسب(با اصل اولويت درآمد مردم )
1-2. كاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد
2. مديريت در حوزه زير‌ساخت‌ها
2-2. كاهش موانع فرايند توليد
شبهه عثمانيه و پاسخ آن
مورد كاوي
بخش چهارم: كسب و كا و كارآفريني در نظام ارزشها(فعاليت تجاري)
فصل11: كسب و كار(تجاري) در نظام ارزشي و عملي(پيشوايان و پيامبران)
مقدمه
كسب و كار(تجاري) در نگاه ارزشي
كسب و كار تجاري(پيشوايان )
كسب و كار از ديد‌گاه وحياني
تجارت از ديد‌گاه روايات
شرايط تجارت سالم
پيامبر(ص)‌ و كسب و كار تجاري
امام صادق(ع) و كسب و كار(تجاري)
خود‌داري امام صادق(ع) از دريافت سود غير عادلانه
بهره‌گيري ا منابع اقتصادي با كار و فعاليت
امام جواد(ع) و كسب و كار تجاري
فصل12: بررسي نمونه‌هايي از كسب و كار و كارآفريني پيشوايان(ع) با شيوه اموزشهاي سريع
پيوست‌ها
پيوست1: مفاهيم اخلاقي مناسب كارآفرينان و ضد ارزش‌هاي مرتبط در نص وحي
پيوست 2: نمونه وقف‌نامه كارآفرينان
پيوست 3: برخي سايت‌هاي مرتبط با كسب و كار و كارآفريني ارزشي
پيوست 4: يكصد و ده موضوع مناسب پژوهش و مطالعه در كارآفريني ارزشي
پيوست 5: ده نمونه(مطالعه موردي) و كار پيرامون كسب و كارآفريني
پيوست 6: يكصد منبع داراي احاديث و روايات كسب و كار و كارآفريني در نظام ارزشي
پيوست 7: بيست مدخل موضوعي كسب و كار و كارآفريني با استنادات روايي مربوطه
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ فارسي
منابع و مآخذ عربي
منابع و مآخذ انگليسي