قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

روان شناسی عمومی

نویسنده: سالاري فر محمد رضا

خلاصه کتاب

اين كتاب كه با استفاده از متون متداول اين رشته علمي اعم از فارسي و انگليسي و نيز با ملاحظه سرفصل هاي تهيه شده است به طور عمده شامل ماهيت روان شناسي، پايه هاي زيستي – عصبي رفتار، رشد رواني، ادراك هشياري، يادگيري، حافظه و تفكر، تواناييهاي ذهني و اندازه گيري آن انگيزش و هيجان، بيماري و بهداشت رواني، رفتار اجتماعي و روان شناسي نظامي است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160پيشگفتار مقدمه
فصل اول: «ماهيت روان‌شناسي»
واژه روان شناسي و تاريخچه آن
مسأله روح و بدن
آغاز روان شناسي تجربي
مكاتب روان شناسي
روي آورد‌هاي گوناگون در روان شناسي
تعاريف روان شناسي
اهداف و فوايد روان شناسي
حوزه‌هاي تخصصي روان شناسي
رابطه روان شناسي با ساير علوم
خلاصه فصل
خود‌آزمايي
فصل دوم:«پايه‌هاي زيستي- عصبي رفتار»‌
آغاز حيات
سازمان دستگاه عصبي
واحد‌هاي اصلي دستگاه عصبي
ساختار و كاركرد مغز
قشر مخ
دستگاه عصبي خود مختار
دستگاه غدد درون ريز
تأثير وراثت بر رفتار
تعامل وراثت و محيط از نظر اسلام
خلاصه فصل
خود‌آزمايي
فصل سوم: «رشد رواني»
تعريف روان شناسي رشد
اصول رشد
عوامل مؤثر در رشد
دوره‌ هاي رشد
ابعاد رشد
خلاصه فصل
خود‌آزمايي
فصل چهارم: «ادراك و هشياري»
فرايند‌هاي حسي
ادراك
هشياري و ناهشياري
خلاصه فصل
خود‌آزمايي
فصل پنجم: «ياد‌گيري، حافظه و تفكر»
يادگيري
تعريف ياد‌گيري
انواع يادگيري
نظريات يادگيري
نقش تنبيه در ياد‌گيري
ياد‌گيري از راه تقليد
ياد‌گيري شناختي
ياد‌گيري به كمك رايانه
حافظه
مراحل حفظ
انواع حافظه
بهسازي حافظه
تفكر
انواع انديشه
روشهاي استدلال
خلاصه فصل
خود‌ازمايي
فصل ششم: «تواناييهاي ذهني و اندازه‌گيري آن»
ماهيت هوش
آزمونهاي رواني
عوامل مؤثر بر هوش
هوش از نظر‌گاه متون اسلامي
خلاصه فصل
خود‌ازمايي
فصل هفتم:«انگيزش و هيجان»‌
تعريف«انگيزش»‌
نظريه‌هاي انگيزش
انواع انگيزه‌ها
نقش انگيزه‌ها
نقش انگيزش در پرخاشگري
هيجان
تعريف«هيجان»‌
مراحل هيجان
هيجان از بُعد فيزلولوژيك
جلوه هيجانها در چهره
نظريه‌هاي هيجان
طبقه‌بندي هيجانها
ساخت الگوي هيجان
خلاصه فصل
خود‌ازمايي
فصل هشتم: «بيماري‌ و بهداشت رواني»
تعارض و فشار رواني
رفتار نابهنجار
روشهاي درمان بيماريهاي رواني
بهداشت رواني
خلاصه فصل
خود‌آزمايي
فصل نهم:« رفتار اجتماعي»
خبر‌پردازي اجتماعي
نگرشها
روابط ميان فردي
نفوذ اجتماعي
خلاصه فصل
خود‌آزمايي
فصل دهم: « روان شناسي نظامي»
تعريف روان شناسي نظامي و تاريخچه آن
نقش فرآيند‌ هاي حسي در موضوعات نظامي
نقش آزمونهاي رواني در مسائل نظامي
فشارهاي رواني در محيط‌هاي نظامي
خلاصله فصل
خود‌آزمايي
منابع و مآخذ

موارد بیشتر arrow down icon