ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت

اطلاعات رزمی در جنگ های صدر اسلام

نویسنده: آخوندی مصطفی

خلاصه کتاب

در جنگ اطلاعات از اركان مهم به شمار مي رود، سرعت عمل، تامين غافلگيري، موقعيت و كسب پيروزي، مشروط به داشتن اطلاعات جامع و دقيق از منطقه نبرد ،امكانات، تجهيزات، استعداد و نيروها و تحركات دشمن است. كتاب فوق به بحث و بررسي اطلعات رزمي در جنگ هاي صدر اسلام مي پردازد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

پيشگفتار
مقدمه
بخش اول: كليات
فصل اول: تعاريف و اصطلاحات
1. اخبار نظام
2. اطلاعات نظامي
1-2. اطلاعات رزمي
2-2. اطلاعات استراتژيكي
3-2. تفاوت ميان اطلاعات رزمي و اطلاعات استراتژيكي
3. اطلاعات فني
4. اطلاعات تربيت نيرو
5. حفاظت اطلاعات
فصل دوم: وظايف
1. جمع‌آوري اخبار
2. پرورش اخبار
3. طبقه‌بندي اطلاعات
4. انتشار اخبار
5. اجراي اقدامات حفاظتي
6. آموزش، توجيه و همراهي
بخش دوّم: نيازمندي‌ها اطلاعاتي
فصل اول: زمين
1. تعريف نظامي زمين
2. اهميت نظامي زمين
3. بررسي زمين
1-3. جنبه‌هاي تشريحي زمين
سيستم‌هاي زه‌كشي و برجستگي‌ها و فروفتگي‌ها
روييد‌تي‌ها
جنس زمين
عوارض مصنوعي
2-3. جنبه‌هاي نظامي زمين
ديد و تير
اختفاء و پوشش
موانع
كاربرد موانع
كاناليزه كردن دشمن
عوارض حساس
معابر وصولي
فصل دوم: شرايط جوّي
1. اهميت شرايط جوّي
2. عوامل جوّي
3. اثرات عوامل جوّي
1-3. اثرات عوامل جوّي بر پرسنل
2-3. اثرات عوامل جوّي بر وسائل و تجهيزات
3-3. اثرات عوامل جوّي بر عوارض طبيعي و مصنوعي
4-3. اثرات عوامل جوّي بر فعاليت‌هاي تاكتيكي
4. بررسي چند عامل جوّي
1-4. آغاز تاريك روشن هوا
2-4. مهتاب
3-4. جهت خورشيد
4-4. درجه حرارت
5-4. فشار جوّ
فصل سوم: مشخصات محلّي
1. اهميت مشخصات محلّي
2. موارد مشخصات محلّي
فصل چهارم: وضعيت دشمن
1. استعداد
1-1. اهميّت شناسايي استعداد دشمن
شناسايي براي مقابله
شناسايي براي استفاده از غنائم
2-1. آگاهي از چگونگي به كار‌گيري يگان‌هاي دشمن
نيروهايي درگير و نيروهاي تقويتي
مسير احتمالي نيروهاي تقويتي دشمن
محاسبه زمان عمل نيرو‌هاي تقويتي
2. تركيب
3. گسترش
1-3. آگاهي از چگونگي گسترش دشمن
2-3. آگاهي از پاسگاه‌هاي دشمن
4. نقاط ضعف و قوت
1-4. پرسنل
انگيزه
روحيه
2-4. اطلاعات
ضعف‌هاي اطلاعاتي دشمن
3-4. عمليات
آموزش
استفاده از زمين
آرايش نيرو
انعطاف پذيري
فريب و خدعه
4-4. پشتيباني
مواد غذايي و ابزار جنگي
بررسي امكانات حياتي و ضروري
آماد‌رساني
خطوط مو‌اصلاني
مسافت زياد
5-4. امور غير نظاميان
شناسايي رابطه غير نظاميان با دشمن
شناسايي رابطه غير نظاميان با نيروهاي خودي
امكان استفاده از غير نظاميان
6-4. شخصيت‌ها
شناخت فرماندهان دشمن
هدف
شجاعت
كارداني و تدبير
تجربه
انعطاف پذيري
بخش سوم:جمع آوري اخبار
فصل اول: منابع اخبار
1. تعريف منابع خبر
2. بررسي منابع اخبار
1-2. فعاليت‌هاي دشمن
حركات و فعاليت‌ها
قرائن و شواهد
ارتباطات
آثار به جاي مانده
2-2. پرسنل‌ نظامي دشمن
3-2. نيروهاي مردمي
افراد محلي
نفوذيان
رهگذران
4-2. عكس‌هاي هوايي و نقشه‌ها
فصل دوم: عوامل
1. تعريف و اهميّت عامل
2. انواع عامل جمع‌آوري اخبار
1-2. گروه گشتي شناسايي
2-2. پست ديده‌باني
3-2. پست شنود
4-2. هم پيمانان
3. ويژگي‌هاي عامل
1-3. توانايي
2-3. تناسب
بخش چهارم: پرورش و انتشار اخبار
فصل اول: پرورش اخبار
1. ثبت
2. ارزيابي
1-2. مربوط بودن خبر
2-2. قابليت وثوق و اعتماد
3-2. دقت خبر
3. تفسير
1-3. تجزيه و تحليل
2-3. تركيب
3-3. نتيجه
فصل دوم: انتشار اخبار
1. حيطه‌بندي اخبار
2. به موقع رساندن خبر
منابع و مآخذ

موارد بیشتر arrow down icon