انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  • مدیر مسئول : ابوالفضل گاييني
  • مدرک : کارشناسی
  • پروانه نشر : عمومي
  • آدرس قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
  • ایمیل hawzeh@hawzeh.com
  • سایت www.pub-hu.com
لیست کتب انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ( 450 کتاب )